Det er duket for krevende tider i norske hjem. I dag hevet Norges bank styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Innen utgangen av 2023 skal styringsrenten opp til 2,5 prosent.

Vi må tilbake til 2009 for å se tilsvarende rente. Neste renteheving er ventet i juni.

Dette vil gi betydelige innhogg i privatøkonomien til folk flest. Og det vil også kjennes av bedrifter som har gjeld og som er rammet av pandemitiltak.

Økning i styringsrenten kommer som en konsekvens av den store prisveksten vi har sett og er ment å avkjøle økonomien.

Prisveksten er et resultat av en del hendelser utenfor vår egen kontroll - krigen i Ukraina og svikt i forsyningslinjene etter pandemien, blant annet.

Men det er utvilsomt at rentehevingen kommer på toppen av mange økte utgifter for folk flest. Og det vil folk kjenne på. Sammenhengene mellom å toppe høye priser med høy rente etter en pandemi, vil for mange velgere ikke være lett å koble. Eller lett å takle økonomisk.

Den økonomiske situasjonen vil muligens påvirke lønnsveksten også. Det vil bli en stor utfordring for de styrende partiene.

Allerede ser man effektene: Senterpartiet stuper i den siste meningsmålingen i Vårt Land til 6,6 prosent. Arbeiderpartiet står så å si stille, med en svak nedgang. Nedgang er det også for SV og Rødt. Samtidig har Høyre 30-tallet innen rekkevidde. Partiet får en oppslutning på 28,6 prosent på siste meningsmåling.

Det er krevende å regjere i krisetider. Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over en pandemikrise, fikk en kraftkrise i fanget og må nå må takle en uoversiktlig internasjonal krigssituasjon og medfølgende flyktningkrise.

Tiden fremover vil bli ekstremt anstrengende for beredskapen i kommunene, for helsevesenet, for den jevne nordmann og for flyktningene som kommer til landet vårt.

Regjeringen ser seg nødt til å stadig snakke om de store sammenhengene, og blir presset på enkeltsakene både fra høyre- og venstresiden.

Det å snakke om, og handle ut fra, de store sammenhengene, er fortsatt ansvarlig politikk.

Men regjeringspartiene må også evne å vise handlekraft før de blir stilt til veggs. Det nye økonomi- og sikkerhetsbildet i Norge vil kreve både offensiv styring nå og trygghet ved roret på den lange reisen.