Distriktsleder i Kreftforeningen i Nord-Norge, Brage Larsen Sollund, har et leserinnlegg i Nordnorsk debatt 05.09.2022 som er vel verdt å lese. Her kommer det blant annet frem at kreftpasienter i Nord-Norge har lenger ventetid enn pasienter fra andre deler av landet både på utredning og behandling av kreftsykdom. De fleste av oss er enige i at dette ikke er akseptabelt. Kreftforeningen i Nord-Norge er i tillegg særlig bekymret for kapasiteten på kreftkirurgi i Helse Nord RHF. Brage Larsen Sollund skriver også at Helse Nord må bli bedre på prioritering og ledelse.

Mange vil dele denne bekymringen fra Kreftforeningen i Nord-Norge. Ikke minst her på Helgeland der vi i nå i flere år har vært vitne til Helse Nords saksbehandling og håndtering av tarmkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Ikke «Helgelandssykehuset», som det flere ganger feilaktig har vært sagt av Helse Nord. Noe som har vært en stor påkjenning for pasienter og pårørende, både fysisk og psykisk. Og som dessuten har ført til at tilliten til Helse Nord i hvert fall på norddelen av Helgeland nå etter hvert er kraftig redusert, for å si det mildt. Hvis denne fremdeles ennå eksisterer.

Alvorlig syke mennesker i en hel helseregion har måttet stå i kø for livsviktig behandling og operasjon mye lenger enn det som er anbefalt i pakkeforløpet for kreftbehandling i Norge. I opptil flere måneder. Hvis ikke Nordlandssykehuset i Bodø og UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) i Tromsø hadde tatt akutte tarmkreftoperasjoner fra Helgeland kunne dette blitt svært ille. Mennesker ville da i aller verste fall mistet sine liv i behandlings og operasjonskø.

Her kan vi bare håpe på at ingen har gjort dette mellom oktober 2020 og forhåpentligvis fra september 2022, da tarmkreftkirurgien på Helgeland for fremtiden skal lokaliseres til Helgelandssykehuset i Mo i Rana etter styrevedtak i både Helse Nord RHF og i Helgelandssykehuset HF. Dette er ikke en dag for tidlig.

Den forrige helseminister, Bent Høie, gikk på valg i 2013 med å ville skrote helseforetaksmodellen i Norge dersom han ble helseminister. Så skjedde ikke. Men han fant etter hvert en fiffig måte å omgå loven på ved å legge føringer uten å samtidig overstyre eller å instruere. Som helseministeren i Norge ikke har anledning til overfor et helseforetak som Helse Nord RHF. Etter at dette først skar seg i sykehusprosessen i Møre og Romsdal. Der ble Høie politianmeldt og måtte møte i retten.

En del av Høies sykehuspolitikk var at FLEST MULIG - pasienter, ansatte og helsearbeidere - skulle reise LENGST MULIG til sykehus. Og den største byen/kommunen i en region trenger heller ikke å ha noe eget sykehus. For eksempel Alta, Hamar, Mo i Rana. Ingenting skal heller ikke utredes fagmessig før det blir vedtatt eller satt i verk.

En følge av dette er at (Lokal) Politikk og strategi (er) har tatt over for helsefaglighet og pasientsikkerhet i Helse Nord. Saksbehandling, vurderinger og vedtak skjer med bakgrunn i det førstnevnte. For Helgelands del har dette ført til at et "hovedsykehus" er vedtatt å lokaliseres på en holme med til sammen 7 000 mennesker. Hele Helgelandsregionen har nå også vært uten tarmkreftoperasjoner i to år. Dette siste fordi det sykehuset i regionen som hadde god statistikk på slike operasjoner mistet disse etter at denne funksjonen først ble lagt ned ved det sykehuset der som ikke kunne slike operasjoner. Kollektiv avstraffelse i 2020. Her lønte det seg å være dårlig.

Så har Helse Nord i tillegg 23 ledere/direktører. Disse tjener hver mellom to og to og en halv million kroner i tillegg til ulike former for godtgjørelser. I tillegg har Helse Nord økt stillingsantallet med mange hundre ansatte i løpet av Corona og pandemitiden. Som det eneste helseforetaket i Norge. Så har det også vært en del utredninger, som heller ikke er gratis. Ikke rart at økonomien i hele foretaket er rasert. Og da kan det bli lite med penger til kreftbehandling.

Krisen i Helse Nord RHF er bunnløs og råten sitter dypt.

At styret med styreleder fremdeles kan sitte under slike omstendigheter er rett og slett utrolig.

Hva må til for at disse vil måtte gå?

Og for ikke å snakke om administrerende direktør i Helse Nord?

Det som er aller mest ubegripelig er at styre med styreleder og administrerende direktør i Helse Nord RHF ennå fremdeles har sine verv etter alt som har skjedd i denne enkeltsaken. I tillegg til at økonomien i hele helseforetaket er fullstendig skakkjørt. Dette fører til en fullstendig stopp i alle investeringer i alle helseforetakene i hele landsdelen. Også med den følge at Helgelandssykehuset må utsette alle byggeinvesteringer i sykehusprosessen på Helgeland. Dette av den enkle årsak at hverken de eller Helse Nord har økonomi til noen av byggalternativene her i overskuelig fremtid. Heller ikke til det såkalte alternativ 3, som styret i Helgelandssykehuset ønsker å gå for. Her mangler det en milliard kroner.

Likevel er fremdriftsplanen i HSYK 2025 og i løpet av 2022 levere inn søknad til Stortinget om lån til å få gjennomført bygg investeringer i sykehusprosessen på Helgeland. Med den dårlige økonomien i både Helse Nord og i Helgelandssykehuset, dessuten at store deler av påkrevd egenkapital mangler i Helgelandssykehuset, vil disse foretakene neppe bli kredittverdige.

Bent Høies sykehusvedtak fra 2020 om et «Hovedsykehus» «hovedsykehus» i «Sandnessjøen og omegn» kommer ikke til å bli realistisk gjennomførbart økonomisk. Verken Helse Nord eller Helgelandssykehuset har penger til å bygge noe slikt. Helse Nord kommer for 2022 til å levere et budsjettavvik som nærmer seg en milliard kroner. Dette gjør at Helse Nord pr. i dag ikke har råd til noe særlig annet enn til å fullføre byggingen av sykehusene i Hammerfest og Narvik, og knapt nok dette. Hadde det ikke vært for at Helse Nord RHF er eid av staten og dermed i praksis ikke kan gå konkurs så ville dette nå under normale omstendigheter ha vært bortimot såkalt insolvent.

I tillegg til dette så vil Helgelandssykehuset HF i løpet av 2022 også levere inn et budsjettavvik på nesten 200 millioner kroner.

Styre og ledelse i Helse Nord RHF synes å totalt mangle evne til både selvkritikk og selvinnsikt. Disse opptrår som rene «helsebyråkrater». Da er en i realiteten uskikket til å inneha slike jobber. Sykehus og helsefag skal handle om dette. Her er det også et gammelt ord som sier at når en gransker seg selv, så skjer det som regel ingenting.

Som en i Rana har sagt dette:

Det er tragisk og ubegripelig at det ikke er noen som kan få på plass en ledelse i Helse Nord som er i stand til å ivareta foretaket og gi trygghet til folk.

Noen i Helse Nord RHF bør nå «ta ansvar og forlate sin post».