Disse varslene bør tas på aller største alvor av både fylkeskommune og regjering.

Fiskeriene, reiselivsnæringa, hyttefolk og fastboende på Senja, i Lyngen og nå på Vengsøya slår alarm om merkelige tidstabeller, ferger som står, og elendige fasiliteter for overfart.

På Vengsøya er fiskebruket i en fortvilt situasjon. Det er høysesong for skreien som landes ved bruket, men det dårlige fergetilbudet setter verdiene på spill.

Tirsdag var det så vidt at traileren som skulle ta med seg ferskfisken fra øya kom seg med ferga «Karlsøy». Antallet fergeavganger er kuttet på øya, og den ferga som går, har begrenset lastekapasitet.

Fiskebruket skal ha ut flere biler med fisk daglig i høysesongen.

Det burde ikke være et sjokk for Troms og Finnmark Fylkeskommune at skreien kommer i januar. Det har den gjort i uminnelige tider.

Det fremstår som åpenbart at det er behov for langt mer helhetlig tenkning når anbud om ferger blir utformet, og kontrakter om anløp og kapasitet blir avtalt.

Det er en del som kan løses på kort sikt med innsats fra fylkeskommunen.

Hyttebrukere i Tromsø har fått gjennomslag for større fleksibilitet i fergesambandet Brensholmen-Botnhamn. En lignende fleksibilitet kan fylkeskommunen forsøke å få til for sambandet mellom Bellvik-Vengsøy.

Men det er, som sagt, en kortsiktig løsning. Fergeflåten i fylket er kritisert for å være gammel, utdatert, og uforutsigbar.

Dette bør det gjøres noe med fra departementshold. I Hurdalsplattformen har regjeringen gått inn for å gjøre overfarten gratis i øysamfunn uten annen forbindelse enn ferge. I tillegg blir det gratis ferge på strekninger der det er færre enn 100.000 passasjerer årlig.

Gratis fergetilbud er ikke implementert av regjeringa enda. Men på fiskebruket på Vengsøya er de skeptiske til dette virkemiddelet. De mener at det kan få uønskede ringvirkninger på næringa hvis gratistilbud medfører enda dårligere kapasitet på fergene.

Det er viktig at regjeringa gjør tiltak som monner for å øke kvaliteten på samferdsel i nord, og gjøre distriktene mer attraktive for næringsutvikling.

I så måte kan gratis fergetilbud oppfattes som en flekk med maling på et lekk skrog.