Dette er budskapet fra Nils Aarsæther i et innlegg på Nordnorsk debatt 26. januar. Et innlegg hvor han er sterkt kritisk til Troms Kraft sitt ønske om å bygge ut meir fornybar kraft. Det vil angivelig være «å skvise familiar, bønder og bedrifter her i nord.»

Kraftbehovet

Aarsæther viser til at Troms Kraft i innlegget han polemiserer imot, sjøl har slått fast at landsdelen har større produksjon enn forbruk av kraft. Han skjønner derfor ikke hvorfor Troms Kraft da kan ivre for meir kraftutbygging.

Hvis Aarsæther hadde tatt seg tid til å lese innlegget fra Troms Kraft litt nøyere, ville han ha fått med seg også disse setningene:

«I nord ser vi allerede tegn til at strømoverskuddet er i ferd med å spises opp. Det er innmeldt rekordstore kraftbehov fra nye og eksisterende bedrifter i nord, fra Helgeland til Varanger.»

Norsk energipolitikk kan ikke basere seg på et øyeblikksbilde når man skal vurdere forholdet mellom produksjon og behov for kraft. Det er for seint å starte utbygging når behovet er større enn produksjonen. Utbygging tar faktisk tid.

Vindkraft er lønnsomt og har gitt lavere strømpris

Utbygging av vindkraft vil ikke Aarsæther vite av. Heller ikke på land. Det er angivelig for dyrt.

Hvis han hadde fulgt bedre med i timen, ville han ha fått med seg at utbygging av vindkraft på land for lengst har blitt lønnsomt. Han ville også ha fått med seg at uten vindkraftutbygginga som er gjennomført de siste åra i Norge, ville de høge strømprisene i 2021 ha vært enda høyere.

Et notat fra konsulentselskapet THEMA som nylig ble presentert, viser at vindkraft bidrar med rundt 15 TWh i årlig kraftproduksjon. Uten denne produksjonen ville ifølge THEMA norske kraftpriser i 2021 ha vært fra 8 til 18 øre dyrere pr. kWh.

Strømnett og kraftutveksling

Aarsæther er motstander av å utbedre strømnettet mellom landsdelene. Og mellomlandskabler for utveksling av strøm er i hans verden enda verre.

Så bakstreversk går det altså an å bli når man dyrker det enøyde fokuset på billig strøm for seg sjøl og egen landsdel.

Nord-Norge hadde Europas billigste strøm i 2021 – 35,74 øre pr kWh. Forskjellen mellom Norden og resten av Europa var større en noen gang. Høyeste pris hadde Storbritannia med 138,40 øre pr kWh. Og de kunne ikke engang skylde på EU.

Norden med laveste strømpris i Europa, er ikke noe nytt. Det har vært situasjonen i over 20 år.

At vi i Nord Norge er i samme båt som resten av Europa når det kommer til behovet for å erstatte fossil energi med fornybar energi, synes å være en fremmed tanke for Aarsæther. At klimakrisa vil ramme oss med samme tyngde sjøl om vi klarer å forbli ei øy med lav strømpris, er visst uten betydning. At vi har særlig gode forutsetninger for å bygge ut vindkraft på land i vår landsdel – langt bedre enn resten av Europa, bryr han seg heller ikke om.

Aarsæther er i det heile tatt ikke opptatt av å dele. Hans eineste fokus er å sikre billig strøm til egen landsdel. Resten av Norge, for ikke å snakke om resten av Europa, ja de får bare seile sin egen sjø.

Det er to politiske partier i Norge som fronter samme politikk – Fremskrittspartiet og Rødt. De deler tankegodset hvor alt handler om å kare til seg sjøl mest mulig. De har også samme frykt for alt som smaker utenlandsk.

Det er derfor ingen overraskelse at det er nettopp disse to som Aarsæther gir godkjent karakter i sitt innlegg.