Bor du i Tromsø kommune vil dine årlige utgifter for vann og avløp øke med over 4000 kroner frem til 2032. Da vil du betale 11.300 kroner i året for vann og avløp.

Grunnen til det er at kommunens vannrør, særlig de som ble lagt ned på 70- og 80-tallet, er i elendig forfatning.

Kommunen bruker allerede 150 millioner kroner årlig på å vedlikeholde rørene. Noe som i et tiårsperiode utgjør en kostnad på 1,5 millioner kroner uansett. Nå økes dette budsjettet til 2 milliarder kroner.

Man skal sanere det eldre ledningsnettet for å møte forfallet og klimaendringene.

Kostnaden for dette vil påligge abonnentene. Organisasjonen Huseierne er bekymret og ber staten komme på banen og bidra på regninga.

Det bør også lokale politikere kjempe for.

Det er to grunner til dette: Opprusting av ledningsnettet er en del av beredskapen for å avbøte konsekvenser av klimaendringer. Pålegges altfor store utgifter til enkelthusholdninger, vil det medføre lavere motivasjon i befolkningen for å støtte andre nødvendige tiltak knyttet til klimaendringer.

Den andre grunnen er distriktspolitikk.

Ønsker man at folk skal bo i hele landet, så må man gjøre det mulig å bo også i distriktene. Vi har sett en utvikling der det er vanskeligere og dyrere å bygge hus, og få lån til å kjøpe bolig, jo lengre unna byene man ønsker å bo.

Nå ser det i tillegg ut som om det vil bli enda dyrere å få rent vann og godt avløp på bygda.

Nye rør vil bli dyre i Tromsø, og kan bli enda dyrere ellers i fylket.

I utkantkommuner der det er få husholdninger som kan dele på regningen, vil den bli høyere enn i byer der vi er mange, ifølge beregninger fra Huseierne.

Det er statens ansvar å se til at avgiftsbyrden ikke blir for høy og urettferdig fordelt.