Vi er blitt vant til å lese og høre om uvaksinerte helsearbeidere. Siste oppdatering var at rundt 10 prosent av norske helsearbeidere ikke har tatt koronavaksinen. Nyhetsreportasjer om smitte på sykehjem, blant de aller mest utsatte og sårbare av oss, og uvaksinert helsepersonell, er dessverre ikke uvanlig.

Hvorfor setter ikke sentrale myndigheter foten ned, og krever koronasertifikat for de som skal jobbe med sykehjemsbeboere? Kan det være fordi man ser hvor det da bærer: denne delen av helseapparatet vårt kan bryte sammen?

Kommunehelsetjenesten sliter tungt med rekruttering av kvalifisert personell flere steder i landet. Mangelen på sykepleiere er stor, men det alene er ikke problemet. Fastlegeordningen er nå i ferd med å rakne, advarer fagfolk, og lista over norske borgere som ikke får fastlege, blir stadig lengre.

Dette er beretningen om en varslet krise. Og det er lenge siden de første bekymringsmeldingene kom.

- Det kommer ikke sykepleiere opp av borehullene i Nordsjøen, sa statsminister Jens Stoltenberg en gang på begynnelsen av 2000-tallet, og folk lo, for det var en god beskrivelse, ha-ha, og selvsagt forsto alle at det ikke var noen direkte sammenheng her.

Men siden har det kommet mye annet ut av olja og gassen fra borehullene. Veldig mye annet. Statens utgifter har ikke bare økt, de har eskalert, fra 567 milliarder i 2002, til 1576 milliarder i 2022. Inne i regnskapet er alt fra grunnleggende helsetjenester som fødselshjelp og -omsorg, til et sant virvar av ymse organisasjoner som får sine bidrag fra det offentlige, uansett hvor smalt, aparte og utilgjengelig gjenytelsene til det norske folk måtte være.

Statens utgifter eser, og politikerne leter stadig etter nye velferdsordninger de vil friste folket med, sist sett under valgkampen i år, da gratis tannlegetjenester ble lansert som lett fordøyelig valgflesk.

Alt mens det skrikende behovet for flere kvalifiserte medarbeidere i primærhelsetjenesten spesielt, bare øker. Hvorfor bruker vi ikke mer penger på utdanning nasjonen trenger?

Pandemien har vist oss et helsevesen hvor folk har stått på og jobbet døgnet rundt for å håndtere massevaksinering og pleie av syke mennesker. Innsatsen har vært formidabel. Den har også vist oss at vi har fremragende ekspertise i faglige instanser som FHI og Helsedirektoratet, samt godt lederskap fra våre politikere.

Men den har i tillegg avdekket svakheter, blant annet at 10 prosent av helsearbeiderne våre er uvaksinerte, og det er et høyt tall.

At det finnes vaksinemotstandere blant helsearbeidere, altså folk som ikke tror på vitenskapen som yrket deres er tuftet på, vet vi, fra avisinnlegg og fra sosiale medier. Det er frivillig å vaksinere seg, men dette trumfer ikke utsatte menneskers rett til å bli beskyttet mot lidelse og død. Vaksinemotstandere i operativ tjeneste på sykehusavdelinger og sykehjem bør finne seg noe annet å gjøre.

Vi kan ikke beskytte oss fullt ut mot koronaviruset, men vi bør kunne sikre oss at de som har valgt seg jobben med å trygge helsa vår, er vaksinert. Det siste vi trenger nå, er situasjoner og episoder som undergraver tilliten til et helsevesen hvor de aller fleste har gjort, og fortsatt gjør, en kolossal innsats.

Det kreves koronasertifikat ved innreise til andre land – og ved innreise til Norge. Krav om koronasertifikat for de som skal pleie eldre og syke burde være like selvfølgelig.