Gå til sidens hovedinnhold

Koronasertifikat er ikke så uproblematisk som Tone Angell Jensen later til å tro

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vedrørende Tone Angell Jensens kommentar «Pandemiens gratispassasjerer» som ble publisert i avisen Nordlys 21. november 2021:

Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen presenterer i Nordlys 21. november alvorlige påstander om at personer som ikke har latt seg koronavaksinere er å regne som «pandemiens gratispassasjerer». Videre mener hun at protester mot koronapasset er å regne som «syt og egoisme». Det Angell Jensen glemmer å nevne er at noen av våre fremste fagfolk innen fagområder som juss, medisin og filosofi fraråder innføringen av et koronasertifikat på det sterkeste. Hun glemmer også å nevne at langtidseffektene av koronavaksinene foreløpig er ukjente. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) hersker det «foreløpig usikkerhet rundt enkelte mer alvorlige bivirkninger (myo- og perikarditt)» knyttet til koronavaksinering.

Utgangspunktet for Angell Jensens kommentar er norske myndigheters tilrettelegging for et innenlands koronapass, et forslag som sår splid i det norske samfunnet. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen gikk 9. november hardt ut og krevde passet innført, med Tromsø som pilotkommune. 12. november kunngjorde regjeringen at kommuner selv skal kunne vedta ordningen, og 19. november ble dette lovfestet, uten offentlig høringsrunde knyttet til det kommunale ansvaret. Da det opprinnelige forslaget om koronapass var ute på høring fra 5. til 12. mai, var det Helse- og omsorgsdepartementet som skulle ha lovhjemmelen. Dette har man altså gått bort fra.

Jussprofessor Hans Petter Graver bruker begrepet «dobbeltstaten» for å forklare hva som har skjedd med den norske styringsformen etter 12. mars 2020. I kronikken «Smittevernstaten 2.0: Det handler om demokratiet» forklarer han hvordan «den normative staten, rettsstaten, og virkemiddelstaten eksisterer side om side». Virkemiddelstaten retter seg ikke etter rettsstatens normer, og truer derfor helt grunnleggende prinsipper i et demokrati. Det pågående forsøket på å innføre koronasertifikatet viser hvordan «virkemiddelstaten» overstyrer rettsstaten, mener han. Har Tone Angell Jensen gjort seg opp noen tanker om dette?

«Koronapasset er ikke et godt smitteverntiltak her i Norge», skriver Mette Kalager, professor i medisin, og Einar Øverenget, professor i filosofi, i en kronikk som ble publisert av Dagens Næringsliv 19. november. Kalager og Øverenget mener det oppstår en åpenbar logisk brist når «uvaksinerte ikke får tilgang til de samfunnsgodene de vaksinerte får tilgang til, selv om de vaksinerte totalt sett utgjør en større smitterisiko i samfunnet», fordi de er i flertall. Smitten kan ikke stanses ved å stenge de ikke-vaksinerte ute.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) «har lav tiltro til at utvidet bruk av koronapass kan forebygge smittespredning i vesentlig grad», ifølge VG. FHI ser at det er «en rekke utfordringer ved en slik løsning» og mener derfor «det bør være en politisk beslutning å avveie ulike hensyn» (Holmes & Fausko, 2021). I dokumentet «Risikovurdering av koronasertifikat, trinn 4» advarer FHI om at det er «sannsynlig at utenlandske etterretningstjenester vil utnytte følelsen av forskjellsbehandling mellom dem som har koronasertifikat og dem som ikke har, til å utføre påvirkningsoperasjoner og desinformasjonskampanjer for å skape ustabilitet og svekke tilliten til løsningen blant Norges befolkning, med formål om å forbedre konkurransegrunnlaget for sine egne vaksiner, løsninger og politikk». FHI ser det som høyst sannsynlig at koronasertifikatet vil fange «interessen til eksterne etterretningstjenester, samt profesjonelle internasjonale cyberkriminelle individer og grupper som vil forsøke å utnytte løsningen med spionasje, påvirkningsoperasjoner, eller økonomisk vinning som formål» (Folkehelseinstituttet, 2021). Det å innføre et innenlands koronasertifikat er altså ikke så ukomplisert og uproblematisk som Tone Angell Jensen later til å tro.

Referanser

  • Folkehelseinstituttet. (2021). Risikovurdering av koronasertifikat, trinn 4. Hentet fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/contentassets/4ab78f0980414536a955eea0c7f7cb6f/2021-07-05ros_koronasertifikat_trinn_4_offentlig_versjon.pdf
  • Graver, H. P. (2021, 15. november). "Smittevernstaten 2.0: Det handler om demokratiet". Hentet fra https://www.morgenbladet.no/ideer/2021/11/15/smittevernstaten-20-det-handler-om-demokratiet-skriver-hans-petter-graver/
  • Holmes, M., & Fausko, L. (2021, 21. november). "FHI om coronapass: Hjelper lite mot smitte". Hentet fra VG: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/28oRWy/fhi-om-coronapass-hjelper-lite-mot-smitte
  • Jensen, T. A. (2021, 19. november). "Pandemiens gratispassasjerer". Hentet fra Nordlys: https://www.nordlys.no/tag/koronapass
  • Kalager, M., & Øverenget, E. (2021, 19. november). "Koronapasset er ikke et godt smitteverntiltak her i Norge". Hentet fra Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/innlegg/koronaviruset/smittevern/koronapass/kronikk-koronapasset-er-ikke-et-godt-smitteverntiltak-her-i-norge/2-1-1101136
  • Lovdata. (2021, 19. november). Kapittel 5D. Kommuner som selv har vedtatt smitteverntiltak. Hentet fra Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-11-19-3221
  • NRK. (2021, 9. november). "Uenighet innad i FHI om boosterdose". Hentet fra NRK: www.nrk.no/nyheter/uenighet-innad-i-fhi-om-boosterdose-1.15727606?fbclid=IwAR0_UK1dXPwnpLcKZVSeOmgnh4-MvO1cDJ2VwHwKqHQCqJxDEYlPizJSXPM

Kommentarer til denne saken