Statsbygg skal ivareta statlige interesser i større eiendomsprosjekter. Staten er Norge, vårt land og innbyggere, representert ved våre folkevalgte. Det er derfor overraskende at Statsbygg farer med usannheter om det nasjonalt viktige kulturminnet Y-blokka, og at statsråd Astrup ukritisk gjengir disse.

Første usannhet: Statsbygg presenterer kostnader ved utsatt riving av Y-blokka til anslagsvis 30-50 millioner per måned, deretter høyere beløp. Tallene mangler forklaring, selv overfor Stortinget som er bevilgende myndighet. Oppgitte summer rimer imidlertid dårlig når den totale rivekostnaden er på 59 millioner. Utgifter ved forsinket riving kan løpe til blant annet leie av kontorplasser i lengre tid enn antatt. Samtidig så har ikke Stortinget bevilget penger til de nye regjeringsbygningene enda, og hverken regjering eller Statsbygg kan dermed fremstille dette som økonomisk tap.

Andre usannhet: På byggeplass-skilt kan man lese at Y-blokka ble hardt skadet av bomben 22. juli 2011. Det er løgn. Bygget stod seg godt gjennom bombeangrepet. Byggtekniske eksperter fra Forsvarsbygg, og en uavhengig gruppe byggtekniske eksperter engasjert av Statsbygg, konkluderte allerede høsten 2011 med at Y- og Høyblokken ikke var alvorlig skadet. Frem til i år har Y-blokka vært benyttet til kontorer.

Tredje usannhet: «Y-blokken kan jo ikke sveve i luften», påstod Statsbyggs vitne under ed i Oslo tingretts behandling av midlertidig forføyning mot riving av Y-blokka. Kjennelse ble avsagt 7. april. I vitnemålet hevdet sjefsingeniøren at Ringveien må senkes av sikringshensyn, og at dette ikke kan skje uten at Y-blokka rives. Det er feil.

Gitt vitnets stilling og ekspertise er det sannsynlig at det uriktige vitnemålet har påvirket kjennelsen. Den irreversible og alvorlige konsekvensen er at Y-blokka i skrivende stund er i ferd med å rives, og Fortidsminneforeningens og Norske Arkitekters Landsforbunds stevning av staten som var berammet i august er trukket.

Statsbygg bygget selv dagens tunnelsystem under Y-blokka, flere år etter at Y-blokka var reist, og det er teknisk fullt mulig å senke Ringveien uten å rive Y-blokka. Jamfør blant annet NTNU professor Terje Kanstads betraktninger om dette i Teknisk Ukeblads debatt fra 8. mai. Etter at Statsbygg opprettet Ring 1 under Y-blokka, har betong-teknologien i tillegg utviklet seg videre med konstruksjoner som motstår eksplosjoner.

Bevaring av Y-blokka er ene og alene et spørsmål om prioritering. Det kan se ut til at Statsbygg ikke ønsker at Y-blokka skal prioriteres. Arbeidet utføres på bestilling fra departementet basert på oppdragsbrev. Statsbyggs innsats virker imidlertid å strekke seg lengre.

Kanskje er Statsbygg så tro mot eget departement, og politikere så oppsatte på vedtaksdyktighet, at de ser det som riktig å fare med usannheter overfor retten, og det norske folk. Problemet er bare at de undervurderer sitt publikum.

Rivingen av Y-blokka er en historisk rivetabbe. Det er utilgivelig å miste så store verdier, og unik nasjonal kulturarv, på grunn av usannheter og konstruerte løgner.