Boligutviklingen på strekningen Sandvika - Tromsdalen sentrum: Det har i de seneste år foregått en massiv boligutbygging på denne strekningen. I tillegg til det som er bygd ut og under utbygging, kommer et nytt stort prosjekt (se Nordlys 30.11.20). Fløylia byggefelt vil bygges ut med 750 boliger.

Hva vil dette medfører for trafikkavviklingen på denne strekningen, og avviklingen i Tromsdalen? Per i dag er det hver arbeidsdag en sammenhengende kø fra Biltrend til Tromsdalen mellom 07.30 - 08.30. Denne køen vil definitivt ikke bli mindre etter som tiden går. Det er klinkende klart at dette problemet må tas på alvor.

Hva er løsningen? Tindtunellen er den opplagte fornuftige trafikkale løsningen for innfartsveien til Tromsø. Den gir det korteste strekningen, trafikkavviklingen for trafikk til Tromsdalen, Tromsøtunellen og mot havna i Tønsvika kan fordeles allerede inne i fjellet før utløpet på Tromsø-siden.

Hvis vestre E8 fra Sørbotn til Leirbakken blir det foretrukne alternativ, vil konsekvensene bli:

1. En lengere Tindtunell, den vil bli 4 - 5 km lengre enn det som idag er det foretrukne alternativet (fra Ramfjordmoen - Tromsdalen). Lederen av SVVs prosjektgruppe Jøran Heimdal har i tidligere intervju med Nordlys sagt at han ser Tindtunnellen som et alternativ til E8 Leirbakken - Tromsdalen, dette uten å belyse den kostnadsmessige økningen med tunellforlengelsen.

2. Vestre E8 gjør uansett at Vei 91, Veien fra Lyngen via ferge over Ulsfjorden - den trafikken utgjør idag ca 30% av den totale trafikken inn til Tromsø - for all fremtid vil gå etter den gamle E8 fra Fagernes - Leirbakken, forbi skole og nåværende og fremtidig bebyggelse på denne strekningen.

3. Hva er løsningen? Bygg E8 etter det østre E8-alternativet. Det, sammen med Tindtunnellen fra Ramfjordmoen - Tromsdalen, er det alternativet som også gir den beste trafikale og korteste løsningen, også for Ulsfjordforbindelsen. Østre E8 er utredet av SVV og klar for anbudsinnbydelse.