I valgkampen hittil har det vært urovekkende stille rundt bygging av Nord-Norgebanen. Aps Jonas Gahr Støre, har for eksempel under sitt besøk i nord, overhodet ikke snakket om jernbanen. Arbeiderpartiet ser også ut til å fortrenge at de var med på ett flertallsvedtak i Stortinget 20. april i vår om byggestart på Nord-Norgebanen. Dette kom klart til uttrykk under behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2023) 15. juni i Stortinget da Ap skrinla det hele. Da stemte nemlig et samla Arbeiderparti, med Cecilie Myrseth fra Troms og partiledelsen mot jernbanen.

Partiet har over tid forsøkt å skape et inntrykk av at de støttet Nord-Norgebanen, som et enestående og samfunnsbyggende tiltak. Aps landsmøtevedtak ble av flere oppfattet som et gjennombrudd og utløste gledesscener fra partifeller her nord, med Cecilie Myrseth i spissen.

Mye tyder på at Arbeiderpartiet nå er i ferd å reversere sitt syn på bygging av bane. For hvordan vil velgerne oppfatte Gahr Støres intervju i avisa Nationen der partilederen er svært lite entusiastisk til prosjektet. Han vil ikke engang love at byggingen av bane i nord er i gang i løpet av de neste 20 årene. Det betyr at Arbeiderpartiet nå går på valg på nøyaktig det samme som Høyreregjeringen i saken om Nord-Norgebanen.

Alt tyder på at Ap er på desperat søking etter en utgang for å slippe unna kostnadene med å bygge jernbane i Nord. Det blir for kostbart, og i tillegg må den prioriteres opp mot andre formål i andre deler av landet. Det er en kjensgjerning at toneangivende Ap-politikere har et negativt syn til å bygge ut jernbane nord for Fauske. Dette kommer klart til uttrykk i uttalelser fra samferdselspolitisk talsmann i Ap, Sverre Myrli, som i debatter i Stortinget fremstår som en like stor motstander av Nord-Norgebanen som statsminister Erna Solberg.

I Troms driver stortingskandidatene, Cecilie Myrseth og Nils Ole Foshaug aktiv valgkamp for at Arbeiderpartiet vil starte snarlig realisering av banen hvis Ap kommer i regjeringen, mens partiledelsen i Oslo åpenbart er av en annen oppfatning. Det forsterker inntrykket velgerne har at nesten alle gode forslag grasrota i Ap har, også stortingsrepresentantene fra landsdelen, så blir de avvfeid/nedskutt av partiledelsen i Oslo.

Jeg ser at Myrseth avfeier all kritikk av Aps håndtering av Nord-Norgebanen, med at det er å koke suppe på en spiker. Jeg tillater meg å be henne lese lederen i Nordlys under overskriften « En politisk fluktrute». Om en uke er det valg. En stemme på Senterpartiet vil gi partiet større makt og muligheter i regjeringsforhandlingene og bidra til å hindre at Nord-Norgebanen på nytt blir skjøvet ut i tid med flerfoldige tiår! Godt valg!