Gå til sidens hovedinnhold

Kompensasjonen kommer nå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

"Kompensasjonen må komme nå" etterlyser Nordlys på lederplass 5. januar. Jeg kan bekrefte: Ja, kompensasjonen kommer nå.

Store deler av næringslivet er hardt rammet av koronapandemien og smitteverntiltakene. Utelivsnæringen er blant næringene som sliter, og må nå håndtere konsekvensene av to ukers skjenkestopp. Det bekymrer en næringsminister.

For å dempe konsekvensene av de skjerpede tiltakene forlenger regjeringen den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for månedene mars og april. Støtten blir den samme som i januar og februar, det vil si for inntil 80 prosent av de faste uunngåelige kostnadene.

18. januar åpner den nye portalen for søknader om støtte. Bedrifter som søker via portalen og kvalifiserer til å motta støtte, vil få penger på konto etter få dager. Søknaden må bekreftes av en autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn.

Den norske kompensasjonsordningen er rausere og mer langvarig enn i de fleste andre land. Vi har også effektive digitale løsninger for å administrere den. Kompensasjonsordningen inngår i en større pakke av tiltak for å dempe virkningene for næringslivet. Vi har bevilget ekstra midler til de verst rammede kommunene, slik at de kan støtte det lokale næringslivet. Vi har innført omstillingsordninger, lånegarantier, utvidet permitteringsordningen, utsatt innbetaling av skatter og avgifter, redusert skatter og avgifter og endret reguleringer. Fra før har vi også økonomiske og sosiale ordninger som tar vare på de som blir permittert eller mister jobben som følge av krisen.

Det er kanskje en fattig trøst for Harry Granås og andre utelivsaktører i Tromsø og resten av landet, men vi bør minne oss selv om at Norge klarer seg bedre enn de aller fleste andre land gjennom krisen. Norge har lavere smittetall, mindre fall i verdiskapingen og lavere vekst i ledigheten enn resten av verden. Men krisen er langt fra over, og vil kreve fortsatt innsats fra både regjeringen, bedriftene og alle andre deler av samfunnet.

Første pri er å snu smitteutviklingen. Liv og helse kommer først. Regjeringen har innført strenge tiltak, og det koster. Men det ville kostet enda mer å la være, og regjeringen vil stille opp med økonomiske tiltak så lenge smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Kommentarer til denne saken