For noen få dager siden presenterte kommunedirektøren I Tromsø kommune sitt forslag til investerings budsjett for de neste 10 åra. I dette forslaget var Musegata 2, innkjøp av kunst, byfornying og bydelsparker sterkt prioriterte prosjekter med snarlig oppstart og en prislapp på til sammen 155 millioner, mens bygging av Tromsdalen skole, og samtlige distrikts barnehager er foreslått utsatt.

Så er det kanskje noen som har behov for å minne om at dette «bare» er et administrativt forslag som ikke har vært oppe til politisk behandling, og at det endelige resultatet kan bli annerledes når kommunestyret har sagt sitt.

Vel, noen små endringer er ikke uvanlig. Men, i motsetning til By- og Landlista som både har foreslått boligbygging i pendlersonen og bygging av barnehager i distrikts-Tromsø består dagens politiske flertall (Ap, Sp, SV og Mdg) av parti som ikke vil ha boligbygging innenfor pendlersonen, som har stemt imot å gi barnehagebarn i distriktet et godt fysisk inneklima, og som har foreslått å legge ned distriktenes legekontor.

Når man ser hva disse fire partiene har stemt for, må sjansen anses å være stor for at kommunedirektøren får det nøyaktig slik han vil – at (stort sett) alt av investeringer de neste ti årene skal foregå i sentrum.