Gå til sidens hovedinnhold

Kommune-Norge trenger flere jobber, ikke mer stat og skatt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre vil at vi skal bo, jobbe og leve i hele landet. Da trenger vi at det finnes jobber over hele landet– ikke mer stat og skatt.

Heldigvis er Norge i en særstilling: Vi er et land som i tillegg til å være rike på naturressurser, også er rike på skaperkraft. Distriktene er ikke bare fulle av industri-eventyr, teknologimuligheter, mineraler,fisk, olje og gass og en natur som vanligvis tiltrekker seg turister fra hele verden, men også lokale ildsjeler som ønsker å skape en arbeidsplass for både seg selv og andre. I distriktene skapes det nå flere nye spennende næringer, blant annet innenfor lite utnytte de ressurser, sirkulær økonomi og digitalt næringsliv.

Til tross for dette, står vi overfor store utfordringer. Men det er utfordringer hvor mer stat og mer skatt ikke er løsningen. Kommune-Norge vil trenge flere sykepleiere, flere jobber i privat sektor, flere inntekter og ikke minst: Flere barn. For mens de unge flytter til storbyene, blir de gamle igjen. Hvis vi kke klarer å få ungdommen vår til å flytte tilbake, vil flere lokalsamfunn stå igjen øde.

Det er vår frykt som ordførere i hver vår distriktskommune.

Ungdommen flytter ikke til byene fordi det lokale kemnerkontoret legges ned som følge av digitalisering. Ungdommen flytter fordi verden er mindre nå enn på 50-tallet. Det er bra at de unge drar ut og opplever verden. Men vi vil gjerne at de kommer tilbake når de skal etablere seg. Da trenger vi like spennende muligheter på Frøya som i Oslo eller London.

Etter formueskatten ble senket i Bø i Vesterålen, ble den ellers relativt ukjente kommunen i nord kjendis over natten. I løpet av noen måneder, har flere bedriftseiere tatt med seg familien og kapitalen nordover. Nå skal flere av dem satse titalls millioner på turisme her. Nå vil Sp-ordfører i Lom kommune undersøke om det er mulig å gjøre det samme.

På Frøya, ser vi for første gang på lenge en baby boom. Det kommer 72 nye frøyværinger til verden i 2020. En stor havbruksnæring og gode kulturtilbud for barna får mye av æren for de største fruktbarhetstallene siden 70-tallet. Det er utelukkende gode nyheter, selv om kommunedirektøren har fått en positiv utfordring med barnehagedekningen til neste år.

Staten er en del av løsningen, men ikke hele løsningen, slik opposisjonen vil ha det til. Vi må skape flere jobber i privat sektor, slik at staten har råd til flere sykepleiere og gode lærere til barna våre. Vi trenger en politikk som legger til rette for økonomisk vekst, ikke begrenser den.

Dette er distriktspolitikk i praksis. Det viktigste for oss som ordførere, er at vi klarer å skape jobber i lokalsamfunnene våre og at folk har lyst til å bo her. Når vi hører hvordan Vedum og Støre snakker om distriktene, så er det stat, stat og mer stat. Og så mer skatt.

Det er et dårlig tegn. For det er ikke mer stat som skaper velferd og jobber rundt omkring i distrikts Norge. I hvert fall ikke nå som næringslivet er i knestående som følge av korona-krisen.

Økte skatter og reguleringer kan fort bli spikeren i kista for mange bedrifter rundt omkring i Norge –og til slutt lokalsamfunn.

Kommentarer til denne saken