Tromsø kommune har gjort et betydelig arbeid med nye nettsider, og i den forbindelse er det gamle byvåpenet endret. Reinen med det kraftige geviret er forenklet og modernisert, til en langt spinklere, en-streks utgave. Nå heter varemerket heller ikke byvåpen lenger, men logo. Den viktigste begrunnelsen for endringen er at den gamle reinen var for detaljrik, og at dette vises dårlig på digitale flater.

Overgangen fra brevark til digitale flater fører nødvendigvis noen endringer med seg. I så måte er det forståelig at logoen blir forenklet for å vises bedre. Litt mindre forståelig er det at kommunen ikke vil bruke ordet kommune sammen med logoen lenger. Ifølge sakspapirene viser en kjapp brukertest at publikum ikke har så gode assosiasjoner til begrepet kommune. Så for ikke å minne folk på at de har med kommunen å gjøre, skal det bare stå Tromsø ved logoen.

Dette er et av resultatene etter at kommunen har nedlagt et stort arbeide med et danske reklamebyrå i spissen. Prosessen er lett gjenkjennelig, det er mange bedrifter og organisasjoner som har havnet i et underlig lys etter endring av navn eller logo. Mange spør seg om resultatene har vært verdt prisen.

I et leserinnlegg på Nordnorsk debatt setter professor Turid Moldenæs og førsteamanuensis Hilde M. Pettersen ved UiT spørsmålstegn ved kommunens utelatelse av hva den egentlig er i den nye logoen. Tromsø er kommunen som skjemmes over å være kommune, skriver de, og etterlyser større bevissthet rundt det som virkelig er kommunen, nemlig det lokale selvstyret.

Omdømme er viktig, ikke minst for kommunene. Godt omdømme betyr attraktivitet, og tiltrekkende og populær blir man når innbyggerne er fornøyde. Dersom det er slik at Tromsø kommune opplever ordet kommune som lett belastende i en logo, er det kanskje på tide å finne ut av hva som kan gjøres for å bedre helhetsinntrykket blant befolkningen.

Tromsø har mye å tilby sine innbyggere, og er et godt sted å bo, både for store og små. Dessverre har kommunen fått ord på seg for å være avgifts-orientert, med politikere som later til å tro at ethvert problem kan løses ved at innbyggerne betaler mer. Den såkalte piggdekkavgiften er det siste eksempelet.

En del mennesker opplever også kommunen som sendrektige eller lite imøtekommende når det gjelder byggetillatelser eller løyve. Det finnes eksempler på kolossal byråkratisering av enkelte søknader. Kaffesalg i Telegrafbukta er et av dem.

Tromsø har lite å tjene på å ta vekk ordet kommune fra den nye logoen, men desto mer å hente ved å jobbe for å bli en kommune innbyggerne har gode assosiasjoner til.