Jeg trodde jeg skulle klare å legge frustrasjonen over nok en utsettelse på E6 Sørfold til side, men er dessverre ikke der enda. Når Ap's Bjørnar Skjæran i tillegg går ut og sier at veistrekningen måtte vike for regjeringens satsing på nye flyplasser i Nordland, ja da koker det litt over for meg også.

For dette handler ikke om parti-tilhørighet, det handler om by mot bygd og hvor man kan hente flest stemmer. Ap-styrte Bodø og Rana har gjort jobben sin og regjeringsflertallet til Ap har lydig fulgt opp med de milliarder som kreves for å holde sine folkevalgte i posisjoner.

Kom ikke og si at man ikke kan sette E6 og nye flyplasser opp mot hverandre, det er akkurat dette som er gjort. Har man ikke råd til begge deler, så må nødvendigvis minst ett av prosjektene settes på vent eller skrotes. Selv om det er Ap som sitter med samferdselsministeren og med flertall i regjeringen, så kan ikke Sp frikjennes for denne fullstendig hodeløse prioriteringen.

Hvor er justis- og beredskapsministeren fra Sp? E6 Sørfold handler i aller høyeste grad også om beredskap, om vår evne til å forsvare landet vårt.

Hvor er kommunal- og distriktsministeren, også fra Sp? E6 Sørfold er distriktspolitikk så godt som noe.

Jeg vet hvor Arbeiderpartiets fiskeriminister er, han er stort sett opptatt med samferdselsspørsmål i en tid hvor han kanskje burde legge mer flid i arbeidet rundt skattlegging av havbruksnæringen (jeg er for naturressursbeskatning, men det må da være grenser og magemål for både nivå og fremgangsmåte! )

Det er et paradoks at man skal nærmest skal skattlegge i hjel en næring som er hjørnesteinen langs kysten, men at man samtidig ikke kan legge ei krone på bordet for å løse de logistikkutfordringer blant annet denne næringen har.

Ingen partier i regjering har klart å få skikk på denne flaskehalsen som deler Norge i to så mange ganger i året at vi har sluttet å telle. Dette til tross for at alle partier i Salten-regionen er enige om at dette er den aller viktigste og mest nødvendige satsingen for oss. Jeg savner blant annet en uttalelse fra leder i Salten Regionråd til regjeringens samferdselsprioriteringer. Verken høyre- eller venstresiden har klart å finne penger i sine budsjetter til å sette i gang. Så igjen, dette handler ikke om hvilket parti man tilhører, men HVOR i det geografiske bildet man opererer

Når forslaget til budsjett skal opp i Stortinget er det 169 medlemmer som skal avgi sin stemme. Av disse er det 28 fra Senterpartiet. Det betyr at det er 141 stykker som sannsynligvis mener noe annet enn eget moderparti. Det er ikke all verden hva man kan bestemme da, og jeg skulle likt å være flue på veggen i de forhandlingene som har foregått i den tiden budsjettkabalen har vært lagt.

Når man sitter i regjering, både i mindretall og i flertall, så er det viktig og riktig at man erkjenner det ansvaret man har ved denne rollen. At E6 Sørfold fremdeles står på vent år etter år har vært høyresidens mangel på ansvar de senere år, at den fremdeles står på vent er nå venstresidens ansvar!

Alt i alt og atter igjen - vi får nok en gang bevist hvor i geografien vi hører til og det faktum at det ikke bor så mange stemmer akkurat her.