FNs klimapanels nye rapport slår nok en gang fast at klimaendringene er menneskeskapte, og at det haster å snu utviklingen. Det er et alvorlig varsku for verden.

De gode nyhetene er at det fremdeles er mulig å nå klimamålene i Paris-avtalen. Da trenger vi et sterkt internasjonalt samarbeid, nasjonale klimamål og en politikk for å nå dem. Venstre har i regjering kuttet utslipp og lagt fram klimaplanen, som viser hvordan vi skal nå 2030-målene. Dette står vi inne for, også når det er valg.

Verden står, bokstavelig talt, i brann. Vi må hindre brannen i å spre seg, og gjøre hva vi kan for å slukke den. Derfor trenger vi systemer og løsninger som gjør at folk og bedrifter forurenser mindre, og vi må bruke markedet for å få det til. Enkelt forklart må det lønne seg å kutte utslipp og koste mer å forurense.

Når avgiftene går opp, går utslippene ned. CO2-avgiften er et kraftfullt og effektivt virkemiddel, og til og med næringslivet ønsker en forutsigbar og gradvis opptrapping av denne. Når de vet at de vil tjene på å kutte utslipp, vil de gjøre investeringene som må til.

Det samme gjelder avgiftslettelser på det som forurenser mindre. Folk ser nå at det er både billigere og bedre å kjøre elbil. Elbilfordelene har effekt. Flere ladere må bygges ut og det må gjøres enkelt å ha elbil uansett hvor man bor. Halvparten av nybilsalget i Finnmark er nå el. Politikk virker.

Som politikere er jobben vår nettopp det: Å gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlig, og dyrere å forurense. Derfor er det forstemmende å se at Arbeiderpartiet går til valg på billigere bensin og Senterpartiet på billigere flybilletter. Elbilfordelene vil de heller ikke ha på de dyreste bilene – de som har lengst rekkevidde og plass til småbarnsfamilier. De vil slutte med det vi vet virker.

Sammen med Høyre og Fremskrittspartiet utgjør Arbeiderpartiet og Senterpartiet et vissent firkløver. Fire fossile partier som per i dag besitter 8 av 9 plasser på Stortinget fra Nordland. De sier tut og kjør i oljepolitikken og vekter klima ned når det høver seg. Det er omtrent som å helle bensin på bålet. De trenger å utfordres.

Jeg er klar til dyst. Jeg håper klima og natur blir en stor sak i høstens valg, og at velgerne stemmer på partiene som vil slukke brannen. Venstre har en politikk som faktisk lar seg gjennomføre, og som vil gi resultater. Det innebærer å holde fast på klimaplanen, et grønt skatteskifte, å si nei til ny oljeleiting og å si ja til at Norge fortsatt skal være del av et forpliktende samarbeid med Europa og verden.

Slik skal vi nå klimamålene.