Gå til sidens hovedinnhold

Knus glasstaket! Nord-Norge har det grønneste gresset i hele nasjonen

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er alle kjent med at det flytter mange fra vår landsdel. Vi blir stadig færre innbyggere, innbyggerne blir eldre og vi bor mer sentralisert. Tre fjerdedeler av kommunene på sentralitetsnivå fem og seks har opplevd en nedgang i folketall de siste tjue årene. Heldigvis ser denne trenden ut til å avta mot 2040, kort fortalt fordi at da er disse kommunene omtrent støvsugd for unge; det er ingen flere igjen til å flytte ut. Dette er en utvikling som vi, alle som én, må bidra til å snu.

Samfunnløftet har gjennom sin rapport 100 stemmerhentet perspektiver fra 100 unge mennesker fra hele landsdelen. Disse peker på flere elementer som kommuner, næringsliv og arbeidslivet i Nord-Norge må ta innover seg. Det første vi vil trekke frem er at ungdom opplever at de med ambisjoner om karriere må flytte ut av landsdelen, det eksisterer et glasstak for hvor langt man kan komme i nord. Det andre perspektivet vi vil trekke frem er at arbeidsmarkedet i nord er for lukket. Rekruttering skjer i for stor grad gjennom nettverk, noe som er et stort hinder for å beholde kompetent arbeidskraft i landsdelen.

Det er ikke sikkert at Rolf Jacobsen visste hvor rett han hadde når han i diktet sitt skrev «det er langt det her landet, men det meste er nord.» Nord-Norge er mulighetens landsdel, vi har natur, fiskeri, olje, mineraler og nordlys. Felles for disse er at de gir, og kan gi flere, arbeidsplasser til landsdelen. Skal vi lykkes med dette trenger vi folk både til å utvikle mulighetene, men også til å jobbe med dem. Ofte blir vi fortalt om alle disse mulighetene, men det er på tide å gjøre noe å ikke bare prate om det.

LO har, som Norges største arbeidstakerorganisasjon og samfunnsaktør, store ambisjoner for videreutvikling av landsdelene. Vi arbeider hver eneste dag for å sikre at både eksisterende og nye seriøse arbeidsplasser får mulighet til å utvikle seg i Nord-Norge. Sammen med arbeidsgiverorganisasjonen, NHO Nordland og NHO Arktis, har vi satt oss som mål om å bidra til å skape 30.000 nye arbeidsplasser innen 2030, hvor av 15.000 arbeidsplasser skal oppstå gjennom å inkludere de som i dag står utenfor arbeidslivet.

Målet mener vi er oppnåelig, men det krever noe av oss alle.

Kommunene har et enormt ansvar. Ikke bare må de jobbe strategisk og langsiktig for å legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. De må samtidig jobbe utrettelig for å skape bolyst og gode lokalsamfunn som gir befolkningen tilgang til gode tjenester og en meningsfylt fritid. For selv om arbeid spiller en rolle for motivasjonen til å flytte, spiller også miljø og sosiale forhold også en rolle for hvor attraktivt bo og arbeidsmarkedsregionen oppfattes. Da er det rett og slett ikke nok med et fremoverlent kommuneslagord, ord må omsettes til handling.

I kampen om sosial utjevning står kompetanse høyt på dagsordenen. I en landsdel med så spredt befolkning som vi har, er det kritisk at vi kan vi bidra til å øke kompetansen i befolkningen der hvor vi bor til vanlig. Både fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark, UiT – Norges arktiske universitet, Nord universitet og andre aktører jobber nå med å utvikle gode metoder for kompetanseformalisering og kompetanseheving nærmere der hvor folk faktisk bor. Vi i LO er trygg på at denne utviklingen er inne i et riktig og viktig spor. Den økte digitaliseringen i samfunnet legger også godt til rette for innoveringer innenfor utdanning som vil komme hele befolkningen til gode.

Koronapandemien har gjort at flere enn ellers står utenfor arbeidsliv. Vår tidligere leder, Hans Christian Gabrielsen, satte et godt bilde på det når han sa «arbeidsledighet er litt som sement. Den er lett å flytte på mens den er våt, men når den begynner å stivne, er det mye vanskeligere å gjøre noe med det.» Vi skal samtidig ikke glemme av at det var mange som sto utenfor arbeidslivet også før pandemien slo inn over landet. Mange av de som i dag står utenfor ønsker å bidra med sin arbeidsevne og kunnskap. Ved å inkludere disse inn i arbeidslivet tar vi i bruk en enorm arbeidskraftreserve. Ikke alle av disse kan jobbe fulle dager hele uken, vi må derfor være eksepsjonelt dyktig å se mulighetene til å inkludere inn også de som ikke er helt like som oss selv.

Rettferdighet og konkurranse under like vilkår har alltid stått sterkt i vår landsdel. Dessverre ser vi stadige eksempler på useriøse aktører som gjennom lønnsdumping, skattesvik og destruktive holdninger til andre mennesker bidrar til en uønsket konkurransevridning. Derfor er det essensielt at de store innkjøperne i landsdelen, særlig offentlig sektor gjennom kommuner, fylkeskommuner, sykehus og staten, stiller krav til sine leverandører knyttet til seriøsitet og lærlingeklausuler. Vi må rett og slett stå samlet og sørge for at de som jukser eller skummer fløten uten å bidra til samfunnsutviklingen ikke får muligheten til det.

Så er det kanskje ikke slik at vi akkurat nå har det grønneste gresset i landet. Men en ting er sikkert og det er at gresset ikke blir grønnere enn vi lager det selv. Og et godt jordsmonn starter i dette tilfellet med at vi nå står sammen og trekker i samme retning.

Stein Kristiansen, organisasjonsmedarbeider LO Troms og Finnmark
Thomas Grønnli Pettersen, organisasjonsmedarbeider LO Troms og Finnmark
Geir Myrflott, spesialrådgiver for nordområdene, LO Næringspolitisk avdeling

Kommentarer til denne saken