Den populære nasjonale turistvegen fra Botnhamn til Gryllefjord på Senja blir stengt hele sommeren. Faktisk blir veien stengt for all ferdsel ved Svartholla i Mefjordbotn helt til november.

Syklister, bilister og tungtransport må belage seg på lange omveier. Turistattraksjoner som Ersfjordstranda og Tungeneset blir vanskelig tilgjengelige for turister som reiser i tusentall på denne strekninga på sommeren.

Det i sin tur påvirker næringslivet på en særdeles negativ måte. Reiselivsnæringa som var påvirket av pandemien hadde store forhåpninger for årets sesong.

Turister og andre besøkende som skal til reiselivsanlegget på Mefjord Brygge, eller den populære Ersfjordstranda, og som kommer med ferga fra Brensholmen til Botnhamn, må kjøre en åtte mil lengre vei.

Reiselivsaktørene ser økning i kanselleringer fordi veien stenges helt på ekstremt kort varsel. Fraktselskaper og privatpersoner får også store omveier, og forteller om rotete kommunikasjon og dårlig skilting. - Vi blir en utpost, sier reiselivsaktør Tommy Schancke Hansen.

Det er utfordrende å bygge, utbedre og trygge veier mange steder i nord. Og det er bra at Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterer denne skredutsatte strekningen, som det lenge har vært farlig å kjøre.

Det vil vi tro at lokale pendlere, og lokalt næringsliv heller ikke laster dem for. Men det er vanskelig nok å drive næringsvirksomhet i distriktene med dårlig infrastruktur, om ikke fylkeskommunen skal legge ekstra stein til byrden.

Noe ulemper må brukere av veier påregne i Nord-Norge sommerstid. Det er ofte korte sesonger der man kan bygge og sikre vei. Og omkjøringsmulighetene er få.

Men når ulempene blir så store for så mange, slik det er i denne saken, er det lov å spørre seg om man kunne ha gjort avbøtende tiltak som monner. Kanskje ved å samarbeide i større grad med lokale krefter, kommune og næringsliv for alternative løsninger.

Fylkeskommunen har dessverre rotet det til med klønete kommunikasjon og dårlig samarbeid i denne saken.