Et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte har lyktes med å finne en smidig løsning på striden om rusreformen. Partiets redaksjonskomite vil ha straff-frihet for tunge misbrukere, men ikke avkriminalisering for unge som tester stoff og blir tatt med små doser.

Partileder Jonas Gahr Støre oppsummerte debatten godt da han slo fast, for første gang, at han selv er imot en generell avkriminalisering av narkotika. Det var et budskap som fikk Aps kjernetropper til å trekke et lettelsens sukk.

Støre sa at det handler om å kombinere to typer solidaritet; først med sårbare rusavhengige som ikke får den helsehjelpen de trenger og som står fast i rettsapparatet.

Den andre solidariteten handler om å forhindre at unge mennesker får senket terskelen og lettere tilgang til narkotika.

Mange har advart mot reformen slik den er utformet, blant annet politiet og et stort foreldreopprop. Kommunene må gis rom og ressurser til å drive med forebygging rettet mot de unge, og samtidig kunne tilby helsehjelp til de som er syke.

Dette er et klokt og lyttende kompromiss, samtidig betyr at det ikke blir flertall for regjeringens rusreform slik den foreligger.

Samtidig sier Arbeiderpartiet klart at de de ønsker en rusreform med vekt på helsehjelp. Stigmaet ved å misbruke narkotika skal reduseres med hjelp framfor straff, men uten å avkriminalisere kjøp, bruk og besittelse for alle.

At regjeringen ikke får flertall nå skyldes delvis eget håndverk. Ap har blitt satt under et kraftig press fra andre partier og grupper med sterk ordbruk om å være på «rett side av historien».

Det har virket mot sin hensikt. Når statsministeren frontet saken og for tre dager siden nærmest tryglet om støtte fra Ap, var det for sent. Da hadde hard og uforsonlig retorikk over lang tid, også fra grupper og enkeltpersoner i Venstre, skapt sterke reaksjoner i Ap. Ordbruken fortsetter i dag, når Venstres leder sier Støre "viser sitt sitt sanne ansikt som moralist". Det er i såfall et ansikt som trolig oppfattes som ansvarlig i store deler av landet.

Samtidig har debatten synliggjort ulike syn i Ap, ikke minst mellom partimiljøene i Oslo og Bergen, og resten av landet. At det finnes bredde i et stort parti, er ikke uventet. Nå er spørsmålet om flertallets syn blir respektert, eller om det blir interne omkamper.

Det burde det ikke være noen grunn til. Arbeiderpartiet er i brukbart sig oppover på meningsmålingene etter katastrofetallene i vinter. Et kontroversielt eksperiment som avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, ville vært meget risikabelt å gå inn i valgkampen med. Det slipper Arbeiderpartiet nå.