Den ferske rapporten fra FNs klimapanel er dramatisk på flere vis. Den er åpenbart dramatisk i et klima- og miljøperspektiv. Men skal vi ta rapporten på alvor, må også norsk økonomi og arbeidsliv gjennom den største omstillingen i nyere tid.

Takket være inntektene fra norsk olje- og gassvirksomhet, har vi en velferd som de fleste andre land i verden kan drømme om. Disse inntektene har vi på lånt tid, og med nye klimatiltak må vi forutsette at oljeinntektene reduseres raskere enn først planlagt.

Bortfallet av petroleumsinntektene må møtes med aktiv politikk. For det første er det behov for å skape nye inntekter til fellesskapet, både gjennom satsning på nye næringer og utvikling av eksisterende næringer. Vi trenger enkelt sagt mange flere bein å stå på når det største beinet svekkes.

Men dette alene vil etter alt å dømme ikke være nok til å kompensere for tapte oljeinntekter. Det betyr at vi ikke kommer utenom en diskusjon om velferdsnivået. Hvor mye og hva skal det offentlige bidra med i årene framover? Og hva må prioriteres ned og bort?

Det er hevet over tvil at velferden, slik vi kjenner den i dag, vil bli utfordret – og trolig også redusert, slik at mange flere vil merke det. Det kan få betydning for utdanningstilbud, infrastruktur, helsetilbud og andre velferdsordninger vi i dag tar som en selvfølge.

Det aller viktigste tiltaket når oljeinntektene blir mindre, vil være å øke statens skatteinntekter. Hver tapte oljekrone må erstattes med ei ny skattekrone hvis vi skal være i nærheten av å opprettholde dagens velferdsnivå.

Det må bety at de som har mest, må bidra mer. Formueskatten, som Høyre ønsker å fjerne, må bestå. En rapport som regjeringen fikk overlevert i fjor høst, viser at formueskatten bidrar til flere jobber, i tillegg til viktige skatteinntekter.

I tillegg må skatt på lønnsinntekt økes for de som tjener mest. Arbeiderpartiet foreslår at de som tjener mindre enn 750.000 kroner skal betale mindre i skatt, mens de som tjener mer enn 750.000 skal betale mer.

Rødts forslag om at grensen bør gå ved 600.000 kroner i inntekt, vil særlig kunne ramme enslige og eneforsørgere hardt.

Vi tror Ap her har funnet en fornuftig og balansert tilnærming, som vil føre til økte inntekter til fellesskaper – og som ikke minst vil bidra til å utjevne forskjeller mellom folk.