En økning i CO-avgiftene de neste årene er helt nødvendig for at Norge skal innfri sine forpliktelser i klimaavtalen. Spørsmålet er hvordan byrdene skal fordeles, og hvem som skal ta regningen. De som har mest fra før, eller de som har minst? Det er i dette farvannet mange mister kompasset og gamle instinkter.

Sist ute er distriktenes egen næringsavis, Nationen, som fra sitt hovedkontor i Oslo bruker en lederartikkel til å advare mot lettelser for fossile bilister i distriktene, uten at politikerne gjør det klart hvem som skal betale mer når «fossilbilistene skal skånes».

Dette er kanskje et litt forkjært ordvalg for en avis med sitt publikum i distriktene, der mange er avhengige av fossilbilen, og kommer til å være det i lang tid fremover. Men Nationens linje forteller mye om hvor lett det nå har blitt å kaste seg på stemningsbølger.

Vi noterer oss at også «distriktenes egen næringsavis» ser ut til å rette pekefingeren mot differensiering av klimatiltak basert på geografi og landsdeler.

Når man gjør det, kjenner man Norge dårlig. Vi bor i et langstrakt land der politikk handler om å kompensere for avstandsulemper. Virkemidlene er ikke de samme i Havøysund som i Bærum, enten det gjelder personskatt, studielån eller elektrisitet. Slik må det også bli i klimapolitikken dersom dette landet skal henge sammen.

Havøysund er et lite sted i Norge, og Norge er et lite land i verden. I iveren etter å være flinkeste landet i klassen, må vi passe på at det ikke påfører oss selv irreversible endringer i bosettingen. SSBs tall for endringer i folketall, som kom denne uken, bekrefter at Norge står overfor store demografiske utfordringer.

Om man legger klimapolitikken på toppen av dette, som en ytterligere begrensning for spredt bosetting, vil resultatet føre til mer sentralisering.

Et annet poeng er at pumpeprisen i dag er mye lavere der kollektivtilbudet er best, enn der det ikke finnes alternativer til bilen.

Heldigvis har vi noen politikere som evner å holde holdet kaldt. Som for eksempel Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli.

På Politisk Kvarter hos NRK torsdag forsvarte han Arbeiderpartiets ønske om å differensiere prisen på drivstoff. Det er pumpeprisen som teller for folk, sa Myrli. Det har han jo rett i. Og han la til – de som bor sentralt må betale mer, de som bor i periferien må betale mindre.

Det er en klok fordelingsprofil. Hvis Arbeiderpartiet får samferdselsministeren etter valget er Myrli den sterkeste kandidaten. Det kan vise seg å bli en fordel for oss i nord.