Fredag 8. januar la ble regjeringens klimaplan for de neste ti årene lagt fram. Den er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. For første gang har en regjering lagt fram en konkret plan, med reelt innhold, som viser hvordan vi skal nå våre ambisiøse klimamål. Det er en plan for å kutte utslipp, samtidig som vi skaper jobber, frihet og muligheter for folk.

Miljøorganisasjoner, næringsliv og redaksjoner over hele landet har tatt klimaplanen godt i mot. Men i nord er tonen en annen - som vanlig.

Utfordringene erat skiftet blir enormt dyrt, skriver Nordlys i sin leder. Alternativet vil bli lagt dyrere, sier vi. Det er derfor det nå er blitt presentert en rekke grep som vil ta oss i mål. Flere av disse vil bidra til å skape grønne arbeidsplasser for framtida, også i nord.

For eksempel innenfor skipsfart. Fra 2024 vil det trinnvis innføres krav til lav- eller nullutslipp for servicefartøy i havbruksnæringa. Det er ikke bare positivt fordi det kan få ned utslippene, men også for at teknologien kan utvikles i nord, byggingen av skipene kan skje i nord og driften av skipene vil også kunne skje i nord.

Klimaplanen legger opp til et grønt skatteskifte, som Venstre har vært opptatt av å få til i mange år. Det blir dyrere å forurense. CO2-avgiften skal opp, mens andre skatter og avgifter skal ned. Når det blir varslet om en opptrapping av CO2-avgiften, blir det mer forutsigbart for folk og næringsliv. Utslippene vil gå ned.

Vi skal fase inn nullutslipp i alle transportsektorer. Det blir offensive krav om klimavennlig teknologi i ferger, hurtigbåter, biler og varebiler. Her gis det også støtte i de områdene hvor markedet ikke strekker til. I 2020 gav Enova støtte til utbygging av ladeinfrastruktur i Finnmark og Nord-Troms. Det gir etablering av 50 ladere fordelt på 25 ladesteder. I tillegg kommer det krav om lav- og nullutslipp i havbruksnæringen og på offshorefartøy. Slik skaper vi jobber, også i nord, og utvikler norsk maritim sektor for framtida.

Det legges opp til en mer offensiv bruk av offentlige innkjøp. Enten det gjelder hvilke biler kommunen kjøper, hvor store utslipp det er på anleggsplassene eller hvor mye matsvinn det er på kjøkkenet, skal det offentlige bruke sin innkjøpsmakt til å gjøre samfunnet mer klimavennlig.

Utslippene går ned med Venstre i regjering, og er nå på det laveste på 27 år. Nå skal de gå ned enda raskere. Da når vi klimamålene våre, omstiller Norge og skaper fremtidens arbeidsplasser - også i Nord.