Det er krevende, men fortsatt mulig å nå Norges mål om halvering av klimagassene innen 2030. Det forutsetter et tydelig lederskap, ikke bare fra våre folkevalgte, men også av ledere for store nasjonale institusjoner og bedrifter.

Derfor har Skift – næringslivets klimaledere – og UiT Norges arktiske universitet formalisert et samarbeid som skal vise klimalederskap i det nordlige Norge gjennom å vise fram de som går foran og stimulere bedrifter til å tenke grønt. Vi skal sammen bringe kunnskap som viser at å tenke grønt lønner seg både økonomisk og i klimakampen. Klima og miljø må vi redde sammen.

Skift er stiftet av nasjonale toppledere i næringslivet. De trenger kunnskapsinstitusjoner på laget. Med UiT Norges arktiske universitet er en betydelig kompetanse om utviklingen i nordområdene på plass.

Sammen skal vi vise Norge og verden at Arktis og nordområdene er både problemet og løsningen: Når isen smelter lengst nord, får det betydning for hele verden. Endrede havstrømmer kan i verste fall skape hurtige endringer som kan få betydning for økosystemet i havet og sjømatnæringen som gir store inntekter til Norge og mat til hele verden.

Samtidig er det nordnorske flaggskip som på område etter område, tar rollen som lagkapteiner på klimalaget:

  • I Mo i Rana er Norge i ferd med å få en av verdens grønneste industriparker. Her er det hver dag et sterkt fokus på å få ned utslipp og bidra inn i en sirkulærøkonomi. Neste trinn er å bli en global leverandør av batterier og løsninger knyttet til karbonfangst.
  • I Finnfjord har UiT Norges arktiske universitet og Finnfjord smelteverk i mange år utviklet løsninger der restvarme benyttes til algeproduksjon. Algene tar opp CO2 fra røykgassen, som i neste omgang kan utnyttes til produksjon av laksefôr og andre produkter.
  • I Berlevåg er forskningsmiljøer og fiskeflåten langt inne i det grønne skiftet ved å planlegge overgang fra diesel drivstoff til klimavennlig hydrogen.
  • På Senja har energisektoren, fiskerinæringen, UiT og andre aktører gått sammen for å skape «Smart Senja» for å realisere framtidens energisystem. Det handler om å bruke nettet riktig, etablere ny lokal fornybar energi og utvikle lokale handleplasser for kjøp og salg av fleksible energiressurser.

Skift og UiT Norges arktiske universitet skal løfte fram disse fire enkeltstående prosjektene. I tillegg finnes det en rekke andre lokale initiativ i Nordland, Troms og Finnmark som fortjener et regionalt og nasjonalt partnerskap.

UiT Norges arktiske universitet og Tromsø-miljøet er verdensledende på forskning på klima og miljø i Arktis. Med samarbeidet mellom Skift og UiT skapes en ny arena hvor landets fremste næringslivsledere får tilgang til kunnskapen og muligheten til å bidra enda sterkere i årene framover.