... og hvor skal vi bo? Hvilken kunnskap skal vi legge til grunn for slike valg? Ett er i alle fall sikkert at katastrofen vi nå opplever i Gjerdrum, og kunnskapen vi har om klimaendringer må tillegges vekt.

Jeg er ingen klimaekspert, men søker informasjon der den er lett tilgjengelig. Som for eksempel på nrk.no sin nettside der jeg finner fram til Harstad i år 2100. Altså 80 år fram i tid. Da antar man for eksempel at Harstad minst en gang per år vil oppleve stormflo. Det tilsier skader for hundrevis av millioner kroner. Fordi vannstanden plutselig stiger voldsomt på grunn av blant annet vind og tidevann

I lys av slik kunnskap, som er lett tilgjengelig, lurer jeg på om Troms og Finnmark fylkeskommune og Harstad kommune har brukt den informasjonen når de flytter og samlokaliserer Heggen videregående skole og Stangnes videregående skole i Seljestadfjæra på en tidligere søppelfylling? Hvilken risiko er det å bygge skoler og hus/leiligheter i fjæra/på brygger når vi har oppdatert kunnskap om klimaendringer lett tilgjengelige.

Jeg tenker at vi må stille spørsmålene nå. Nå når vi opplever en katastrofe i Gjerdrum, og er midt i en pandemi. En pandemi som gjør at avstand og sosial distansering er blitt den nye normalen. Da mener jeg at det er nødvendig å ta en fot i bakken for å tenke over om det er smart å samle byens og regionens ungdommer ett sted, på et lite areal, i Seljestadfjæra. Er det klokt? Er det riktig når vi bor i en by med mye tomteareal som er langt mer sikkert enn det vi har i fjæra og på brygger.

Jeg oppfordrer beslutningstakere til å forsikre seg om at de valg man gjør på byggefronten fremover er sikre for alle de menneskene som skal bo og ferdes i byggene vi nå prosjekterer, og som skal stå i tiår fremover. En sentral fjellvettregel sier snu i tide. Kanskje bør regelen kopieres til byggeprosjekter? Jeg har ikke svaret, men jeg mener det er viktig å stille spørsmålet.