Noen vil alltid rammes av nødvendige omstillinger og motarbeider derfor slike forslag, og ofte vil kortsiktig tenkning stoppe forslag som på lang sikt vil være gode for samfunnet. En opplagt løsning burde derfor være å prioritere slike kutt i klimagassutslippene som også oppfyller andre gode formål.

Et eksempel på dette er overføring av transport av gods og mennesker fra bil til tog. Det minsker klimagassutslippene, men det har også mange andre gode sider, som mindre partikkel-utslipp, færre trafikkulykker, raskere og mer lønnsom transport osv.

Et annet godt forslag er overføring av fiskekvoter fra havfiske til kystfiske. Det vil opplagt minske klimagassutslippene fordi det slippes ut langt mindre CO2 pr kilo fisk fanget av en kystflåte som har kort vei ut til fiskefeltene, sammenlignet med en tråler som driver havfiske.

Men sterkere prioritering av kystfisket vil også ha andre gode virkninger. Det vil styrke bosettingen på kysten, og det vil gi ferskere fisk av større kvalitet som kan selges til en høyere pris.

På Tromsø Internasjonale Filmfestival hadde filmen «Ottar Brox - kampen for kysten» premiere 17. januar i en fullsatt kinosal. Her kommer det godt fram at staten siden krigen dessverre ofte har prioritert havfiske framfor kystfiske.

Dette har Ottar Brox kjempet mot i over 50 år, han har ikke blitt lyttet til av myndighetene, men han har hatt rett. Filmen bør mange se og la seg inspirere av.