Gå til sidens hovedinnhold

Klem en sykepleier om du kan!

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bent Høie pakker bort meterstokken, og med knekk i stemmen formidler han at det er over. Vi har klart det. Vi har høy overlevelse i en pandemi som har tatt svært mange liv. Vi har et samfunn, som til tross for nedstengning, fortsatt har lav arbeidsledighet, sunt næringsliv og god økonomi. Nå kan vi endelig klemme, men klem en sykepleier først.

Jeg har savnet klemmene. De klemmene som virkelig betyr noe og som ikke bare gis for å være høflig. Jeg har savnet de klemmene som vi henter styrke fra. Klemmene som gjør deg glad og rolig fordi kroppskontakt øker ditt nivå av lykkehormoner som serotonin, oksytocin og dopaminivå. De klemmene som setter mot til å ta i nye tak.

24. september på Norsk Sykepleierforbund stiftelsesdag feiret vi med å avduke Bjors kunstverk «Courage» i Bodø. Sykepleier Birgitte Øverdal ble portrettert. En helt vanlig sykepleier, som hun selv beskriver seg som. Vi ser sykepleiere med en helt uvanlig styrke. Sykepleiere med oppmerksomheten rettet mot å gjøre godt – for pasient og pårørende, for befolkning og samfunn.

Vi har trengt de vanlige sykepleierne, spesialsykepleierne, helsesykepleierne og jordmødrene. Ja, det er andre som har også stått på og som gjør at vi i dag kan si at vi har klart det - men vi hadde ikke klart det uten sykepleiere som nøkkelpersonell i helsetjenestene over hele landet. Nedstengning av samfunnet, med de konsekvenser for oss som folk og for vårt næringsliv – det hang sammen med manglende kapasitet i helsetjenestene. Oversatt, nedstengningen handlet om mangel på sykepleiere. Gjenåpning henger tett sammen med sykepleiernes gjennomføring av TISK-oppgaver og vaksinering.

Allerede fra starten av pandemien manglet vi intensivsykepleiere, og det gjør vi fortsatt. Vi manglet også dramatisk mange sykepleiere i kommunene. For at vi som folk skulle kunne være trygge gjennom omfattende testing, isolering, smittesporing og isolering så ble sykepleiere flyttet fra lovpålagte arbeidsoppgaver for barn og unge. Antall meldinger til barnevern og politi gikk ned. Antall barn og unge som trengte hjelp fra spesialisthelsetjenesten BUP gikk opp. Sykepleierne måtte gå fra lovpålagte arbeidsoppgaver innen eldreomsorg, og kjente godt på emosjonell belastning når de visste at pasienter med ruslidelser og psykisk uhelse – og deres pårørende - fikk en enda mer krevende hverdag. De fleste som døde av Korona i Norge, døde på sykehjem. Sykehjem som det nesten er umulig å rekruttere sykepleiere nok til å dekke grunnleggende behov.

Sykepleiere har gjennom SINTEFs rapport beskrevet omfattende og akkumulert belastning. Sannelig har pandemien kostet enormt også for helsepersonell i helsetjenestene. De har hatt fast jobb ja, men de har hatt en ekstremt belastende og risikofylt jobb. De har ikke fått en eneste krone ekstra for ansvaret de har tatt. Derimot har Rikslønnsnemda med LO og NHO som medlemmer gitt straff for vårens streiker for livsnødvendig kompetanse.

Vi, som folk har vært flinke. Vi skal gratulere hverandre. Vi skal nyte og feire gjenåpningsdagen. Vi skal ta tilbake normalen. Vi skal fortsatt huske håndvask, også må vi skape en bedre framtid. Det gjør vi gjennom å anerkjenne det arbeidet som folka våre i sykepleietjenesten gjør og har gjort for landet gjennom pandemien.

Ingen er så uovervinnelig at de ikke trenger en klem iblant. Hadde jeg hatt deg nært, helseminister Bent Høie, så skulle du fått en lang klem i morgen. Den fortjener du og regjeringen som har loset oss gjennom en vanskelig tid.

Til oss andre, og ikke minst til kommende regjering; klem en som arbeider innenfor helsetjenestene først. Sykepleierne trenger så inderlig til klemmen - til det som bør ligge i intensjon og handlinger fra en klem. De handlingene kreves for at vi fortsatt skal være der ved neste pandemi, sykdom, ungdomsproblematikk eller fødsel. Kollapser helsetjenestene, kollapser alt.

Kommentarer til denne saken