De siste ukene har satt søkelyset på Erna Solbergs tidligere politiske posisjon og hennes ansvar i forhold til ektemannens aksjehandel. Avsløringene om at hennes ektemann har tjent nesten 2 millioner kroner ekstra gjennom aksjekjøp mens hun har sittet på Stortinget, er en sak som reiser viktige spørsmål om politisk integritet og etikk. Samtidig har vi tidligere sett politikere som Bjørn Moxnes ta ansvar for småfeil og forseelser ved å trekke seg som partileder. Hvorfor har ikke Erna Solberg tatt tilsvarende ansvar?

La oss først ta en nærmere titt på de faktiske hendelsene. Erna Solbergs ektemann har, ifølge rapporter, tjent betydelige summer gjennom aksjekjøp i løpet av hennes tid som politiker. Dette har utløst spørsmål om Erna Solberg har hatt tilstrekkelig kontroll over familiens felles økonomi, spesielt i lys av kravene til politisk integritet og etikk. Hun er allerede tatt i en løgn, "å innhente all informasjon angående Sindres aksjehandel var en omfattende prosess". Ifølge eksperter kan de selv logge inn å få oversikten, eller i verste fall en times jobb.

Sammenligningen med Bjørn Moxnes' avgang etter solbrille-episoden er interessant, selv om sakene kan synes uforholdsmessige. Moxnes valgte å ta ansvar for sin handling, uavhengig av alvorlighetsgrad, og trakk seg som partileder. Dette handlingen indikerte at politikere skulle være eksempler for samfunnet og stå til ansvar for sine handlinger. Hvorfor blir Erna forskjellsbehandlet av media? Når Moxnes' episode ble avslørt var det nærmest en evig heksejakt mot han i alle landets aviser! Er det fordi hun er en norsk kvinne? Hun er først av alt en norsk politiker som har brutt de soleklare reglene som ikke mulig å overse.

Det er på dette tidspunktet at vi må se på de klare reglene som gjelder i denne saken. Erna Solberg er som politiker pliktig til å ha kontroll over ektemannens aksjehandel. Dette er ikke en uklar regel, men en fundamentalt tydelig forpliktelse som er pålagt politikere av hensyn til politisk integritet og tilliten til politiske prosesser. Når det nå er klart at økokrim har igangsatt etterforskning av saken, kan vi ikke komme utenom det faktum at Erna Solberg må gå av. Hun har selv uttrykt at reglene er klare og ufravikelige, og det er nå hennes eget ansvar å følge disse reglene.

Dette minner oss også om en lignende situasjon der en politiker, Huitfeldt, ble trukket inn i kontroverser rundt ektemannens aksjehandel. Det er viktig at alle politikere, uavhengig av partitilhørighet, blir behandlet på samme måte i slike saker. Politisk integritet og etterlevelse av klare regler må alltid ha prioritet over partipolitisk agenda.

I mellomtiden må vi la etterforskningen gå sin gang før vi trekker endelige konklusjoner om Erna Solbergs rolle i ektemannens aksjehandel. Men uansett resultatet av etterforskningen, er det viktig at politikere som Erna Solberg blir holdt ansvarlige for sine handlinger i politikken og i sine personlige forhold. Vi må opprettholde høy etisk standard i politikken for å bevare tilliten til våre valgte representanter og politiske prosesser.

I sum, reglene er klare og ufravikelige: Erna Solberg er pliktig til å ha kontroll over ektemannens aksjehandel. Dette er en viktig del av politisk integritet og ansvarlighet. Med økokrims etterforskning på gang, er det nå hennes ansvar å ta konsekvensene og gå av som partileder. Klarhet og ansvar i politikken: Erna Solberg må gå!