Gå til sidens hovedinnhold

Kjønnsidentitet i Sápmi

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til Garmeres i Nordnorsk debatt:

Først og fremst vil jeg takke Garmeres for tilbakemelding og engasjement i vårt arbeid med å sikre likestilling i Sápmi. Likestillingsarbeidet er noe vi gjør sammen, enkeltvis og som samfunn, og noen gjør en større innsats enn andre og er med på å sprenge tabuer. Her har en organisasjon som Garmeres en rolle og en stemme som er viktig. De utfordrer Sametinget med kronikken og skaper en samfunnsdebatt, og det ønsker jeg velkommen og jeg håper på en stor oppslutning om Garmeres som organisasjon fra det samiske samfunnet.

Seksuell orientering og kjønnsidentitet har for mange vært spesielt utfordrende i samiske samfunn. Det at mange samer har valgt å gi ulik kjønnsidentitet en stemme og en stolthet har betydd mye, også for den politiske utviklingen på feltet. Jeg er glad for at personer som Ánne Risten Sara er åpen gjennom media og skaper og viser mangfold i vårt samfunn. Jeg ser at det samiske mediebildet med det gir større plass til mangfold og det er en ønsket utvikling for det samiske samfunnet.

Jeg kan være enig i at sametingsmeldingen Sábme Jállu er noe vag i sin vurdering av strategipunkter i den delen som omhandler seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det handler både om at dette er et nybrottsarbeid i samisk perspektiv, og at vi ser for oss en bedre konkretisering gjennom tiltak i det videre arbeidet med en handlingsplan, gjerne i dialog med berørte aktører.

Garmeres peker på en sentral utfordring når det gjelder likestilling mellom kjønn. Alt vi har av statistisk materiale er bygd opp rundt to kjønnskategorier og feltet preges dermed av en todelt tilnærming som viser til signifikante forskjeller mellom de to kjønnskategoriene. Vi kommer dermed ikke bort i fra de klassiske kjønnsbegrepene, men vi må etterlyse kunnskap og med tydelighet utvide forståelsen av kjønn. Jeg vil gjerne etterstrebe et mer inkluderende språk i Sametinget kommunikasjon, i vår politikk, og motvirke en ekskludering av de som definerer seg utenfor kategoriene mann og kvinne.

Jeg takker for engasjementet, og vil gjerne ha en dialog med Garmeres i vårt videre arbeid med en handlingsplan. Jeg kommer til å sende en invitasjon til et møte med Sametinget tidlig på nyåret, og jeg ønsker også Garmeres lykke til med det viktige arbeidet fremover!

Kommentarer til denne saken