Hammerfest KrF ønsker å innføre en lærebok-komite som skal sikre at barn ned til 8 år ikke får servert at de kan velge seg en ny kjønnsidentitet blant mange. Flere skolebøker tilsidesetter nå både biologisk kjønn, personlighet og empirisk vitenskap. Dette har satt fyr på debatten der både lærere og kommuneoverleger innbitt hevder at "kjønn er mye mer enn mann og kvinne".

Kjønn er enkelt og handler om forplantning

Uansett hva du kaller deg, er du et menneske med lik og ukrenkelig verdi. Det betyr at du stammer fra et hankjønn og et hunkjønn, som vi tradisjonelt kaller mor og far. Vi ble til ved at en manns små kjønnsceller smeltet sammen med en kvinnes store kjønnscelle og et nytt unikt DNA ble skapt med det samme. Det er fakta.

Resultatet av ble til unike deg og meg, uansett hvem akkurat du er, er vi begge skapt som et nytt hankjønn eller hunkjønn. Med unike variasjoner som gjør oss til oss selv.

Alle er født i rett kropp

Det går ikke an å skifte kjønn. Fordi hver eneste celle i kroppen vår består av kjønnsmarkørene, XX eller XY. Vi kan ikke bytte ut denne informasjonen som bor i alle cellene våre, derfor er bytte av kjønn i vitenskapelig og fysisk forstand helt 100% umulig. Det er fakta.

Det som er mulig, det er å forsøke å ligne på det motsatte kjønn. Og det gjøres. Vi sprøyter pubertetssblokkere inn i friske barn helt ned til 10-11-årsalderen i Norge for at kroppene deres ikke skal utvikle seg naturlig i sine kjønn. Vi tilfører kjønnshormoner fra 16-årsalderen for at jenter skal få skjegg og mørkere stemme, og gutter får østrogen slik at også deres kropper blir påvirket. Fra 18-årssalderen kan jenter skjære av seg brystene sine for å ligne gutter eller ikke-binære. Brystfjerning er det mest utførte kirurgiske inngrepet i USA for tiden.

Men fakta er at alle er fortsatt biologisk gutt eller jente uansett hva du gjør med kropp, klær, utseende eller hvilke interesser du har. Kjønnet du er født som, det er virkeligheten og den følger deg hele livet uansett hva noen mener om det. Noen ligner veldig på det motsatte kjønn, men å ligne er ikke det samme som å være. Det er fakta.

Barn er lett påvirkelig

Menneskets evne til å bli påvirket øker jo yngre man er. Det er også fakta.

Derfor mener KrF at det ikke er riktig at lærebøker formidler en annen “lære” til 8-åringer i barneskolen. Med skeiv teori fortelles våre barn at de kan være hvilket kjønn de vil. At de kan være gutt, jente, noe midt i mellom, begge deler eller noe helt annet. I Aschehougs naturfagsbok for 3-4 klasse står det i lærerveiledningen at barna "skal lære at de har rett til å selv velge (kjønn), og at det er mange alternativer å velge mellom".

KRF Hammerfest mener at det er forvirring å lære barn i "kjønnsidentitet". Skeiv teori har en risikabel bakside; at barna kan tro, føle og erfare de må endre på kroppene sine for at den skal ligne på utsiden det de har lært på skolen at de kan være på innsiden.

Den eksplosive økningen i barn og ungdom som søker medisinsk bistand til å endre på sin kropp med medikamenter og kirurgi for å tilpasse den til ny kjønnsidentitet bør bekymre foreldre. Flere og flere angrer.

Man trenger ikke være vitenskapsmann for å stå for to kjønn

Vitenskapen er på din side om du tror det er best for barn å lære om to kjønn fordi det ikke finnes flere enn to. Vi i KRF mener at innenfor de to kjønnene er mulighetene for hvem du kan utfolde deg som tilnærmet uendelige. Det er det KrF i Hammerfest står for.

At alle som er født er gutter og jenter og har sitt helt unike preg på hvordan de i sin egen kropp kan utrrykke sin personlighet med ord, interesse og handling trygt fundamentert i sitt biologiske kjønn så lenge de lever.

Det er vår oppgave og ansvar som voksne og trygge barna i det kjønnet de er født som og hindre forvirring på det mest grunnleggende ved oss selv. Barn og ungdom med kjønnsdysfori må få rett hjelp og god omsorg, og ikke skeiv teori og eksperimentelle medisinske inngrep. Dette har KRF programfestet i sitt stortingsprogram og er et viktig politisk tiltak som KRF Hammerfest har eierskap til.

Vi mener at kommunestyret som skoleeier skal ta ansvar for at lærebøkene som kjøpes inn ikke tilsidesetter biologisk kjønn ved å innføre kjønnsidentitet og kjønnsmangfold i stedet. Vi tror vi har foreldrene på vår side, men samtidig at de ikke vet hvor langt det er gått.