Gå til sidens hovedinnhold

Kina snuser på Arktis

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NUPI har nettopp lagt fram en rapport som påpeker at et varmere klima kan true Norges sikkerhet i Arktis. Det er større sjanse for at Russland og Kina vil bruke sivile eller kommersielle fartøy til å drive med såkalte «gråsoneoperasjoner». Dette øker faren for konfrontasjoner.

Verdenskartet forteller at Kina ikke er en Arktisk stat. Kina har derimot definert seg som en såkalt nær-Arktisk stat, og lagt frem planer for en «polar silkevei» gjennom Nordøstpassasjen. Dette er et fremstøt som må sees i sammenheng med Kinas gigantiske Belt and Road-prosjekt. Et infrastrukturprosjekt over tre kontinenter gjennom 65 land til 8000 milliarder dollar (!) som sikrer Kina økt global innflytelse på ulike måter. Seilingstiden fra Kina til Europa reduseres med 12-14 dager når Nordøstpassasjen kan brukes. Dette utgjør en enorm økonomisk gevinst for Kina anslått til 4 100 milliarder kr årlig og 5-10% av eksportverdien. Gjennom 40 år har Kina sterkt utvidet sine økonomiske interesser, og går heller ikke av veien for å beskytte disse interessene.

Kinas vekst åpner også nye muligheter for Norge. Men vi må ikke være naive. Kina er en global stormakt, økonomisk og militært, tuftet på helt andre verdier enn vestens liberale verdier.

Tiden er forbi da Kina var for langt borte og til å være av interesse for norsk sikkerhetspolitikk. Kina er kommet nærmere og det merkes på høyst ulikt vis. Kina gjennomfører felles militærøvelser med Russland i Middelhavet og Østersjøen. Kinesiske skiledere dukket sågar opp på biblioteket i Meråker og forlangte at «Kina-kritiske» bøker skulle fjernes fra hyllene.

Folkeretten er Norges førstelinjeforsvar. 65 prosent av våre inntekter kommer fra havet, og sikres gjennom havretten. I Sør-Kinahavet har Kina lagt beslag på 85 prosent av havområdene i strid med havretten, til nabolandenes fortvilelse. Også her ser vi at kinesiske fiskefartøyer er ute i fordekte militære ærender. Det er akkurat dette rapporten fra NUPI påpeker kan skje også i nordområdene. Skulle Kina ture fram på tilsvarende samme måte i Arktisk og neglisjere havretten vil det utfordre Norges sikkerhet.

Kinas avhengighet av råvarer vil bare øke. Derfor har kineserne kastet øynene på Arktis, og selvbevisst krevd større uavhengighet for sin forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Kina vil kjøpe grunn på Svalbard og kineserne har dukket på Grønland og tilbudt finansiell hjelp til flyplassutbygginger. Da grep regjeringen i København inn og stoppet kineserne, og på Svalbard benyttet regjeringen klokt forkjøpsretten.

Mye tyder på at Russland er skeptisk til å slippe Kina til i Arktis, på grunn av dette områdets strategiske og sikkerhetspolitiske betydning. Russland og Norge har en felles interesse av å begrense Kinas aktivitet i Arktis. Et interessant strategisk utgangspunkt.

Kina mener å ha legitime interesser til ressurser og sjøruter i Arktis, og rett til å beskytte interessene. Vi ser at den kinesiske marinen, verdens største i antall fartøyer, stadig utvider stadig sitt operasjonsområde under påskudd av å beskytte kinesiske interesser.

Arktis har lenge vært et stabilt område regulert av traktater, konvensjoner og lover. Balansen må ikke forrykkes av såkalte «nærarktiske stater». Enten er man en arktisk stat, eller så er man det ikke!

Kommentarer til denne saken