Varanger Kraft AS (VK) er et energiselskap eid av kommunene i Øst-Finnmark. Hovedformålet til selskapet er å sikre private husholdninger, privat- og offentlig næringsliv tilgang på tilstrekkelig og rimelig strøm.

Den oppvakte leser vil kanskje og ha fått med seg at VK også har engasjert seg i et industriprosjekt i Berlevåg. Grunnlaget for satsinga skulle være vindkraftproduksjonen fra Rákkočearru vindpark. Med seg på laget fikk de blant annet Aker Clean Hydrogen (ACH) hvor finansakrobat Kjell Inge Røkke er styreleder.

Nå er det ingen som har noe imot at det skal bli arbeidsplasser og fremtidsrettet verdiskapning i Berlevåg. Likevel bør en kunne sette et stort spørsmålstegn ved hvor fornuftig det er at Varanger Kraft engasjerer seg i et risikofylt industriprosjekt med strømkundenes penger, selv om dette gjøres med gode intensjoner om å bidra til det grønne skiftet.

Hvilken industriell kompetanse hadde selskapet for å engasjere seg i et prosjekt hvor det verken var etablert et marked eller kunder? Hvor mange her i Finnmark har biler eller båter hvor en bruker hydrogen som drivstoff?

Det bemerkelsesverdige her er hvor stille det har vært fra kommunestyrerepresentantene i eierkommunene, enda alarmklokkene burde ringt for lenge siden og noen burde ha trukket i nødbremsen.

Har man glemt Terra-skandalen, hvor blåøyde kommuner gikk rett på limpinnen og strømkunder og eierkommuner gikk på store tap, som følge av manglende økonomiske risikovurderinger?

Har man glemt Troms Kraft som måtte ta et tap på 1,7 milliarder på investeringer i et mislykket kulturprosjekt i Sverige?

I februar i år kom så nyheten om at Bardu Kommune taper 29 millioner på mislykket kraftsalg, hvor det er innbyggernes ve og vel som må lide.

Frem til nå har spesielt lederen i Øst-Finnmark regionråd, ordfører Wenche Pedersen i Vadsø, ivret for VK sitt engasjement i hydrogenfabrikken i Berlevåg. Her er null kritisk filter til det som foregår i Berlevåg. I særlig grad fra spesielt ledende Arbeiderparti-politikere, hvor industriell kompetanse på hydrogen ser ut til å være mangelvare.

En god indikator på hvor stor troen på ei investering i et risikoprosjekt er, får en ved å se på om ledelse og styremedlemmer satser egne sparepenger på prosjektet. Da ville det vært interessant å vite hva styremedlemmene og ledelsen i Varanger Kraft har brukt av egne sparepenger på hydrogensatsinga i Berlevåg.

I uka som gikk slapp så katta ut av sekken idet Aker Clean Hydrogen AS ved Kjell Inge Røkke oppdaget at de - ifølge hva Dagens Næringslivs kommentator skriver - har kjøpt katta i sekken. De som foreløpig blør er småaksjonærene som gikk inn i prosjektet, mens Røkke & Co sitter igjen med masse billig kapital. Da blir det store spørsmålet: når vil strømkundene og eierkommunene i Varanger Kraft AS få regninga for hydrogensatsinga på bordet?