Gå til sidens hovedinnhold

Kasteball i det kommunale systemet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fem måneder før skolestart får Tromsø International School nok en gang beskjed fra kommunen om at den ikke får flytte inn i lokalene som var lovet. Dette er usedvanlig slett behandling fra Tromsø kommunes side.

Tromsø er universitetsby og en by med mange kompetansearbeidsplasser. Hit kommer folk fra hele verden for å jobbe eller studere. Den internasjonale skolen bidrar til å gjøre Tromsø attraktiv for tilflyttere fra utlandet. Skolen er også blitt populær blant foreldre uten utenlandsk bakgrunn, på grunn av gode lærere og godt miljø. Skolen har i dag 159 elever fra 1. til 10. klassetrinn, til høsten har 182 fått tilbud om skoleplass. Nå melder noen foreldre at det ikke er aktuelt med skoleplass lenger, på grunn av endringer når det gjelder beliggenhet.

Skolen holder i dag til i Breivika, men må flytte på grunn av byggingen av nye Ishavsbyen videregående skole. Nye lokaler ble lovet fra kommunens side, først i den gamle lærerskolen på Mellomveien, så på Bymyra, der det tidligere har vært midlertidig skole, mens nye Sommerlyst skole ble bygget.

Alt så greit ut, helt til kommunen melder at Bymyra ikke er aktuell likevel, sier rektor Tonje Hofsøy og FAU-medlem Hogne Jensen til Nordlys. Nå er en tredje lokasjon lansert, denne gang i Hamna. At dette skjer bare fem måneder før skolestart skaper utfordringer for skolen. Tromsø International School er blitt en kasteball i det kommunale systemet.

Kommunen har brukt lang tid på å finne ut at lokalene på Bymyra, der det altså for et par tre år siden var undervisning, nå ikke kan brukes som skole. Begrunnelsen er trafikksikkerhet, samt at det ikke er egen adkomstvei til bygningen. Det forutsetter at man må bruke annen manns grunn, som i dette tilfellet er Coop, er forklaringen fra kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Den plutselige vendingen og argumentasjonen fra kommunen synes noe underlig. Trafikksikkerhet er viktig, men det er grunn til å spørre om den er dårligere på Elverhøy enn ved andre skoler i byen. Coop-butikken lå der også da det tidligere var klasserom i de provisoriske bygningene. Hvis dette er et så stort problem, burde det vært oppdaget lenge før man ga den internasjonale skolen klarsignal til flytting hit.

Uforutsigbarheten og kommunens vingling har satt Tromsø International School i en vanskelig situasjon. Nå vet man ikke man rekker å planlegge for atter et nytt lokale, denne gang i Hamna, før skolestart i august. Behandlingen av skolen er dessverre nok et eksempel på dårlig planlegging fra kommunens side, og kan til syvende og sist kan bidra til å svekke Tromsøs attraktivitet som internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter i nord.

Kommentarer til denne saken