I Norge kaster vi årlig nok mat til å mette en million mennesker. Hver femte handlepose går rett i søpla! Matsløsingen er absurd: 200 brød kastes hvert minutt!

9 av 10 nordmenn har lyst til å redusere eget matsvinn. Det er bra! Men, mesteparten av maten som kastes, forsvinner faktisk før det havner i noens kjøleskap. Derfor trenger vi matkasteloven.

Spiselig overskuddsmat må gå til noen som kan spise den. Butikkene må gjøre det lett å bare kjøpe det du faktisk trenger, og ikke lokke oss til å sløse. Dagligvarekjedene må ikke bare ta inn «perfekte» frukt og grønnsaker – de snåle smaker tross alt akkurat like godt!

Butikkene kan bli flinkere til å samarbeide med aktører som Too Good to Go, og ikke bestille inn mat bare for å ha det på utstilling før det kastes usolgt. I vår landsdel har vi flere kommuner og frivillige organisasjoner som gjør en heroisk innsatt med matredding; blant annet Matsentralen. Men vi trenger flere matreddere!

I dag er det frivillig for bransjen å slutte seg til en avtale om å redusere matkastingen. Det er mange bedrifter som har gjort mye bra, men det går ikke fort nok. Regjeringen har lovet at Norge skal få en matkastelov.

All sløsingen av mat, og ressursene som går med til å lage det, er også dårlig nytt for klima og natur. Mange har merket at matvareprisene har blitt høyere. Da bør det være en enda større selvfølgelighet til å ikke kaste spiselig mat.

Mat skal spises, ikke kastes!

Skriv under på at du ønsker en matkastelov på www.framtiden.no.