Tusenvis av unge er i ferd med søke opptak til høyere utdanning i disse dager. Jeg håper mange ser for seg en yrkeskarriere i havnæringene. Det finnes enorme verdier i havet, og havnæringene har mange spennende arbeidsplasser.

Fristen for å søke videregående opplæring var 1. mars. Vårens søkertall til fiske og fangst har gått ned. Samtidig går de samlede søkertallene til akvakultur og maritime fag opp. Nå er det fristen for å søke høyere utdanning som står for tur.

Skipsinspektør? Kaptein? Skipsdesigner? Fiskehelsebiolog? Havforsker? Mulighetene er mange! Havnæringene, som dekker sjømat, fiskeriene, energiproduksjon til havs, verft, utstyrsproduksjon, oppdrett og skipsfart, har store kompetansebehov: det finnes jobber for folk som liker å arbeide utendørs og innendørs, jobber for praktikere og teoretikere, de trenger jurister, språkkyndige, teknologer, økonomer, IKT-spesialister, selgere, markedsførere og mange flere yrker. Arbeidsplassene finnes over hele landet - langs kysten, til havs eller i et kontorfellesskap i Bergen eller i Oslo. Fellesnevneren er at jobbene er i rivende utvikling, og alle benytter seg av ny teknologi. Havnæringene er sentrale i å kutte utslipp. Sjømat er klimavennlig mat, og vi må hente ut mer energi og større verdiskaping fra havet i årene som kommer.

Havnæringene er internasjonale og eksportorienterte. Det gir muligheter til å jobbe i hele verden. Norge eksporterer sjømat for over 120 milliarder i året. Ikke få yrker er involvert fra fisken spreller i merdene utenfor norskekysten, til den ligger på matfatet til en familie i en annen verdensdel. Målt i verdi, er Norge verdens sjette største skipsfartsnasjon. Hver eneste dag anløper norske skip havner over hele verden. Og utstyr designet og produsert i Norge, er i bruk på tusenvis av skip, som seiler over hele verden.

Et av våre fremste fortrinn når vi konkurrerer med utlandet, er nettopp tilgangen til høykompetent arbeidskraft,. Vi trenger enda flere dyktige arbeidsfolk i havnæringene, fra fagarbeidere til forskere

Jeg vil oppfordre dere som nå skal søke opptak til høyere utdanning til å vurdere et yrke i havnæringene. Lærestedene har mye informasjon på nett. Eller du kan kontakte en bedrift du kan tenke deg ei framtid i, og spørre hva slags kompetanse de ser etter.

Havnæringene har mye å by på. Her ligger Norges fremtid.