Gå til sidens hovedinnhold

Kanskje må vi forberede oss på pandemi i mange år

Er det en vei ut av pandemien? Eller skal vi bare omstille hodene våre til en ny hverdag?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ryktene om pandemiens død var sterkt overdrevne. Det gikk ikke mange ukene fra gjenåpningen i oktober til alvoret var tilbake. De siste ukene har vi fått kraftige påminnelser om hva vi står overfor: En pandemi som biter seg fast med et virus som tar stadig nye former.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har flere mennesker mistet livet de siste ukene enn i hele perioden fra mars i fjor til oktober i år. Antallet som er innlagt med alvorlig sykdom er på et jevnt, høyt nivå uke etter uke. Følgekonsekvensene er en hardt belastet helsetjeneste, og en rekke mennesker som rammes ved at operasjoner og behandling blir utsatt.

Samtidig innføres det tiltak, og politikere og myndigheter diskuterer løpende nye tiltak. Ingen vet med sikkerhet hva vi har i vente de neste månedene. Blir det strengere tiltak? Hvem blir rammet av tiltakene? Og hvor lenge skal de eventuelt vare, både de milde og de mer inngripende tiltakene?

Alt dette skjer på et punkt der størstedelen av den voksne befolkningen er vaksinert. Det brukes av enkelte som et argument for at vaksinen ikke virker, noe som er helt feilslått. Vaksinen er det viktigste middelet i denne kampen, og en boosterdose til folk over 18 er svært viktig nå. Men dessverre er ikke vaksinen alene en 100 prosents garanti mot sykdom og død. Ei heller kan den på egen hånd bekjempe at viruset sprer seg.

Derfor vil det være behov for andre tiltak som demper smittetrykket. Koronapass kan være en del av løsningen. Den vil i alle fall kunne bidra til at hjulene går bedre rundt for uteliv, kulturliv og reiseliv. Men også koronapassets skjebne er i det blå. Vi vet ikke når det kan bli innført.

Mens jeg skriver kommer nyheten om en ny og hissig virusvariant. På kort tid har den fått et hardt grep i Sør-Afrika. Erfaringen tilsier at vi må ta høyde for at varianten vil spre seg, også til våre breddegrader.

Vi skal ikke grave oss ned i elendighet og dystre framtidsutsikter. Men det er nok behov for en større plan, som strekker seg lengre enn den bølgen vi står i akkurat nå. Hvordan skal vi – best mulig – leve med en pandemi hengende over oss i overskuelig framtid? Kanskje må vi tenke nytt om hvordan vi bygger et samfunn som kan tåle en pandemi i årevis.

Et område det er nærliggende å se på er helsevesenet. Det norske helsevesenet er et av verdens beste. Folk får i all hovedsak god helsehjelp, enten man er fattig eller rik.

Det er likevel noen tankekors. Når vi ved den første større testen ved UNN nå ser konsekvensene i form av dødsfall, mange alvorlig syke, utslitte helsearbeidere og utsatte operasjoner, er kanskje ikke utgangspunktet så robust. Det er ikke velferdsstaten vår verdig at syke personer skal leve i uvisshet fordi sykehusene våre må utsette operasjoner.

Kapasiteten i helsetjenesten blir gjerne begrunnelsen for å innføre tiltak på andre områder i samfunnet vårt. Da er det kanskje på tide at vi angriper utfordringene ved rota. Helsetjenesten vår, både sykehusene og den kommunale helsetjenesten, må styrkes. Ikke bare fordi vi skal håndtere en pandemi – og eventuelle nye pandemier – men også fordi vi har en befolkning som lever stadig lengre, som igjen vil innebære generelt større behov for helsehjelp enn i dag.

Vaksine er det viktigste middelet vi har i kampen vi står i, men der vaksinen ikke strekker til, er det avgjørende med et sterkt helsevesen.

Tilbake til starten: Må vi omstille hodene våre til en ny hverdag, der pandemien vil henge over oss? Kanskje må vi som samfunn innstille oss mentalt på det, og for alvor begynne arbeidet med hvordan vi kan leve med stadig nye virusbølger.

Det er nok grenser for hvor mange ganger myndighetene klarer å mobilisere til nye skippertak. Faren er nok dessverre stor for skuffelser hvis vi belager oss på at dette er over rundt neste sving.

Kommentarer til denne saken