I siste halvdel av februar 2021 var jeg tre ganger ute i ytre del av Toppsundet mellom Hinnøya og Grytøya utenfor Harstad for å fiske til matauk. Jeg fisket langt fra oppdrettsanleggene og jeg fikk mye sei, noe av brukbar størrelse, 2 til 4 kg.

Som bildet viser var nesten all fisken full av pellets fra anleggene, eller «fòrsprengt», som vi sier. Noen spydde ut hele pellets i båten og leveren var unaturlig stor. Det luktet dritt av den, og fiskekjøttet hang ikke sammen da jeg forsøkte å filetere. All fisken måtte kastes.

Toppsundet var tidligere «matfatet» for folk i nærheten, et fiskerikt område som som har gitt mat og inntekt i generasjoner. Slik er det ikke lenger. Man må ut i havgapet for å få fisk av god kvalitet.

Oppdrettsanlegg

Der er i dag tre anlegg i sundet, to fra Nordlaks og ett utenfor Dale fra Salaks. Sistnevnte kom etter de to andre to og har ført til betydelig forverring av situasjonen. Det er kjent at særlig seien lokkes til anleggene og står og beiter på spill-fòr som havner under merdene sammen med avføringen fra laksen. Som kjent kan et anlegg ha mere enn 200 000 laks samlet på et lite område, så her er lett tilgang på mat for både sei og torsk.

Er fisken rundt anleggene spiselig?

Lakseoppdrett er svært plaget av lakselus som lager svære sår på fisken. Den kan bekjempes med mekanisk rensing eller med lusegift i form av badebehandling eller som tilsetning til laksefòret.

Oppdretterne i Toppsundet har vært svært plaget med lakselus og har brukt mye gift. År 2020 ble hvert av anleggene behandlet fire ganger med emamectin benzoat tilsatt laksefòret, i alt tolv behandlinger med denne giften, eller i gjennomsnitt en hver måned. Etter behandlingen har oppdretterne en sperrefrist på flere uker før de får slakte og selge laksen for å unngå at giften blir spist av mennesker. Denne fristen har ikke fisken på utsiden av merdene, og dette betyr at jeg kan få i meg store mengder gift om jeg spiser den fisken jeg får. Fordelen med dette er selvfølgelig at lakselusa ikke trives på på kroppen min!

En skam

Det er en skam at politikerne i Harstad er i ferd med å ødelegge Toppsundet som fiskeplass for oss og for våre etterkommere. Det er galskap å tillate tre anlegg i det lille sundet, og resultatet av dette ser vi nå. En god ide er å invitere dere til middag kokt på pellets-sei fra Dale tilsatt gift mot lakselus. Så kan dere tenke nøye over hva dere nylig bidro til i kommunestyret med å stemme for å øke mengden av fisk i anlegget utenfor Dale der jeg ofte holder til. Så kan dere hovere eller skamme dere (hvis dere har skamvett) eller bare fortsette å late som ingenting.

Når profitten er tilstrekkelig stor er det tydeligvis legitimt med forsøpling og forurensning i megaklassen. Takket være oppdretternes og kommunepolitikernes grådige profittjag og dårskap tillates etablering av åpne anlegg midt i vår marine hage. Hvordan få brakt dette griseriet til opphør? Hvordan og når må oppdretterne og politikerne stå til ansvar for dette?