Gunnar Nerdrum har skrevet et innlegg på Nordnorsk Debatt 3. april 2023 der han ber USA «gå stillere i dørene». Der kommer han med noen overraskende påstander om Russlands invasjon av ukraina.

Les også

USA kan godt gå stillere i dørene

Han skriver for det første at Russland «vel ikke [hadde] annet valg» enn å invadere. Dette er en såpass absurd påstand at den ikke behøver noen ytterligere kommentar.

Nerdrum virker dessuten likegyldig til at invasjonen var i strid med folkeretten («javel»). Dette er forstemmende lesning, og særlig når forfatteren er jurist.

Nerdrum rettferdiggjør invasjonen ved å vise at «Ukraina er Russlands bakgård». Da er jeg interessert i å vite hvilke andre land denne «bakgården» består av, der Russland tydeligvis kan invadere når de ønsker. Er for eksempel Norge omfattet? Hva med Finland, som var del av det russiske imperiet frem til 1917 men som nå er på vei inn i NATO? Eller Polen, eller Baltikum? Jeg håper Nerdrum innser hvor farlig en slik tankegang kan være.

Nerdrum påpeker at Ukraina «skjøt hele tiden mot utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk». Det fantes imidlertid ingen reelle «utbryterrepublikker» i Donbass. Den europeiske menneskerettsdomstolen har vurdert bevisene, og konkludert med at disse republikkene var skapt og drevet av Russland. De har vært et redskap for Russlands destabilisering av Ukraina snarere enn et uttrykk for noen reell folkevilje. Se Case of Ukraine and the Netherlands v. Russia (applications nos. 8019/16. 43800/14 and 28525/20), særlig avsnitt 690-697. Det var selvfølgelig helt legitimt for Ukraina å bekjempe det som i praksis var en russisk invasjon allerede i 2014.

Nerdrum advarer om at «Putin kunne ha risikert amerikanske raketter kloss opp i sin egen grense». Mener Nerdrum at Russland hadde grunn til å frykte et amerikansk angrep før februar 2022? Fra de samme amerikanerne som nå, etter at Russland faktisk har invadert Ukraina, ikke våger å sende en eneste soldat for å forsvare landet, av frykt for konfrontasjon med Russland? Det faller på sin egen urimelighet.

Jeg tror Nerdrum først og fremst bør fokusere på hvordan han selv går i dørene.