Gå til sidens hovedinnhold

Kanonbåtdiplomati

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leserinnlegget «Skytefelt for fred» er ikke annet enn kanonbåtdiplomati. Å rette kanonene mot vår nabo i øst er både historieløst, naivt og farlig. Det øker sannsynligheten for krig og ødeleggelser i vår region.

Sovjet frigjorde Finnmark med større offer enn hva vi sjøl hadde under hele 2. verdenskrig. Og de trakk seg ut frivillig. Den fartshumpen Nils Håheim-Saers kaller Finnmark, har ikke Russland tatt på de 76 år siden krigen, enda NATO-folk har skremt oss med at naboen trenger isfrie havner.

Den terskelen som har fungert er dialog og diplomati. Vi hadde klokere politikere før som vektla at Norge skulle ha full råderett over landet. Suvereniteten vår var grunnlaget for at vi kunne gi vår nabo garantier om fredelige hensikter. Vi skulle ikke stasjonere utenlandske styrker hos oss, ikke alliert aktivitet øst for Lyngen og ikke atomvåpen på norsk jord. Siden 2017 har Solbergregjeringa brutt alle garantiene og økt spenninga i vårt område. Bakke-Jensen har gjort Nord-Norge til et oppmarsjområde for et amerikansk angrep på Russland.

Norsk sikkerhetspolitikk har fullstendig havarert. Vi har fått et farlig spenningsnivå. Nå skal det bare en misforståelse før våpnene taler. Des nærmere vi kommer Russland med våpnene, des kortere tid har vår nabo på å reagere, og vanskeligere blir det å oppklare misforståelser. Bare husk på komplikasjonene med forskningsraketten fra Andøya.

Skytefeltene utenfor Finnmark taler og sitt tydelige språk. Skytefeltene for kystfortene legges ned. De var små i forhold til de skytefeltene som nå etableres til havs. Det er villedende å kalle dem skytefelt, for dette er nedslagsfelt for F35-fly og for større og flere fartøy ute i havet. Våre egne båter vil kunne klare seg med de skytefeltene som er etablert lengre sør. Det vi er vitne til nå er at USA ser til Arktisk og trapper opp her.

USA sin strategi er å unngå enhver kamp på egen jord, men legge slagmarkedet nærmest mulig deres fiender som i dette tilfelle er Russland. Derfor forsynes Ukraina med NATO-våpen. USA har fått stasjonert amerikanske tropper fast i Trøndelag med forhåndslager, fått u-båthavn i Tromsø med atomvåpen på norsk territorium. Og det alvorligste er at vi ikke lenger kan gi noen garantier mot atomvåpen da vi har gitt fra oss kontroll med flyplassene Rygge, Sola og Evenes samt Ramsund orlogsstasjon. Håheim-Saers påstår at vi skal forsvare hver centimeter av norsk jord, men har allerede godtatt at vi har gitt fra oss suvereniteten på fire områder av landet. Denne diskusjonen stiller og spørsmål med hva amerikanerne tenker på å bruke Andøya flystasjon til. Er det for det amerikanske romprogrammet? I så fall må vi regne med at vår nabo ladder rakettene både mot Nordland, Troms og Finnmark.

Forsvarsdepartementet har lagt frem Solberg-regjeringas forslaget om skytefeltene med høringsfrist 13. desember i år. Tross Hurdalsplattformen om avspenning i nord, har dagens regjering tenkt å legge frem både SDCA-avtalen med USA og skytefeltene i vårsesjonen. Det trengs en folkebevegelse for nedrustning og avspenning. Baseavtalen må avvises av Stortinget. Den strider også mot grunnlovens § 25. Det er godt at det nå er kommet 8 klare røster mot bombing og krig på Stortinget.

Kommentarer til denne saken