Sitatet over er tillagt president Gorbatsjov og tolket som hans forvarsel om at Øst-Tyskland (DDR) var i ferd med å kollapse.

Den politiske ledelsen i landet ignorerte stormvarslene som kom stadig tettere i 1989. Folk hadde fått nok av diktaturet og et forsteinet lederskap. I Leipzig startet en protestmarsj fra kirka, og stadig flere byer fulgte eksemplet: I Halle, Erfurt, Potsdam, Magdeburg og Jena marsjerte folk som forlangte frihet.

Men i mai var det valg i Øst-Tyskland, og regjeringspartiet SED innkasserte 98,85 % av stemmene. Alle som ville skjønne, forsto at dette var juks og fanteri.

Den 7. oktober samme år var det tid for å feire 40-årsdagen for opprettelsen av DDR. Ungkommunistene marsjerte i fakkeltog for å hylle ledelsen, og Mikhail Gorbatsjov var invitert som gjest. Han ble «kuppet» av beundrere som ropte Gorbi, Gorbi, og Gorbatsjov kom med det berømte utsagnet som spådde slutten for DDR.

To dager seinere, den 9. oktober, marsjerte 70.000 gjennom gatene i Leipzig og ropte taktfast: «Wir sind das Volk».

Nå raste korthuset sammen. President Erich Honecker ble av «helsemessige grunner» avsatt, og Egon Krenz innsatt som ny leder. Han ble omtalt som «det evig smilende gebiss». Folket kunne ikke lenger holdes fanget, og seint om kvelden den 9. november løftes sperrebommen i Bornholmer Strasse, og staten Øst-Tyskland er de facto oppløst.

Kan en lignende historie gjenta seg i Russland?

Støtter 98,85% av velgerne Putin? Står det til troende når «hele folket» hyller og støtter presidenten?

Hvor gjennomgripende er ensrettingen i et autokrati som dagens Russland?

Er det lov å håpe at det store landet som har fostret forfattere som Tolstoj og Pusjkin, og komponister som Tsjaikovski og Sjostakovitsj, er i stand til å rette ryggen og gi beskjed: Vi er folket! Får Europa oppleve at Putin «av helsemessige årsaker» går ned fra scenen og nye ledere overtar?

Er dette bare en våt drøm, eller er de aksjonene som meldes inne i Russland tegn på et gryende opprør maken til det innbyggerne i Øst-Tyskland iverksatte for å bli kvitt et styresett med ledere som var i ferd med å føre landet mot stupet?

Det er umulig å være oppdatert på hva som skjer i folkedypet i Russland i dag. Med en gjennomgripende sensur med ensretting som formål, blir opposisjonen usynlig. Men historien forteller oss at enhver diktator lever på lånt tid. Det er den friske delen av det russiske folket som må stå opp og ta oppgjøret med en ledelse som er i ferd med å råtne på rot.

Kan vi håpe at klokkene ringer for Vladimir Putin?