Vi kan lese i Bladet Vesterålen, flere politikere uttalte seg fra Stortingets talerstol torsdag 26. november, i debatten om Langtidsplanen for forsvaret.

Det er helt nødvendig å minne stortingspolitikerne på hva som har skjedd i saken om Andøya flystasjon, for noen av dem prøver å bortforklare dette meningsløse og svært skadelige vedtaket for fremtidig forsvarsevne i Nord-Norge.

Det er uttalelsene til Martin Kolberg i Arbeiderpartiet jeg vil ta for meg. Uten AP som forlikskamerat til Høyre- og Frp-regjeringen i 2016, så ville ikke Andøya ha blitt vedtatt nedlagt. Stortingsvedtaket sier at hele det militære flystasjonsområdet skal avhendes og frigis til sivil næringsvirksomhet. Nå har regjeringen og AP endelig forstått at det ikke er mulig, så både Andøya og Bodø (vedtatt nedlagt i 2012) skal opprettholdes som type beredskapsbaser med minimum en ukes klargjøringstid. Vi leser det som en innrømmelse fra regjeringen og stortingspolitikerne, at det var et meget forhastet vedtak å legge ned. Konsekvensene av en nedleggelse av Andøya flystasjon ble da heller ikke utredet før vedtaket ble fattet, og noe vi kan lese om i matrisen fra forsker Tone Salomonsen fra Tromsø.

Martin Kolberg sa i Stortinget i går og jeg siterer: «– At man ikke klarer å planlegge dette ordentlig, forstår jeg ikke. Stortinget stiller seg bak Forsvarets ønske om å nedlegge Andøya, ok, men da må man makte å videreføre det som er intensjonen i vedtaket, nemlig å gi Andøya de rettighetene de har med tanke på arealdisponeringen som nå er til disposisjon, sa Kolberg.

Han påstår at forsvaret har ønsket nedleggelse av Andøya flystasjon, men da må jeg vise til hva som skjedde i 2015 og 2016. Forsvarssjef Bruun-Hanssen kom i sitt Fagmilitære råd (FMR) i 2015 med anbefaling om å legge ned Andøya flystasjon, og kutte helt ut den store anti-ubåtkapasiteten som opererer fra flystasjonen. Han anbefalte droner og ikke-våpenbærende småfly for å overvåke havområdene, og da kunne det til dels være forståelig at Andøya kunne bli for stor for den type virksomhet i fredstid, selv om tapet av mottakskapasitet fra egne og allierte flystyrker ved en krise/krig uansett ville bli svekket betydelig.

I et møte med de ansatte i 2015, så var Bruun-Hanssen klar på at om man skulle gå til innkjøp av større maritime overvåkningsfly P-8A Poseidon, så ville de bli plassert på Andøya. Men som vi vet, så valgte regjeringspartiene Høyre og Frp med god støtte fra AP å legge ned Andøya 15. november 2016, for deretter å vedta innkjøp av P-8A maritime overvåkningsfly en måned senere.
Det mangler ikke bare utredning av konsekvensene for en nedleggelse av Andøya for forsvarsevnen, men også for innføringen av den nye våpenbærende antiubåtkapasiteten P-8A opp mot egnet basevalg, som også kan leses av nevnte matrise.

Ikke en eneste gang fra 2016 til 2020, har vi hørt daværende forsvarssjef Bruun-Hanssen si at nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av virksomheten til Evenes har vært militærfaglig begrunnet. Tvert imot har han vært klar på at det har vært et politisk vedtak som forsvaret må forholde seg til.

I 2018 svarte Bruun-Hanssen dette i et intervju med avisen Fremover: «– Jeg trenger ikke mer enn en base i fredstid. Jeg har ikke råd til å drifte mer enn en base i fredstid, sa Bruun-Hanssen. – Stortinget har besluttet at Evenes skal være base for vår MPA-kapasitet, sier Bruun Hanssen.»

Siterer Bruun-Hanssen fra Debatten i NRK i oktober 2019, og som Bladet Vesterålen gjenga i en artikkel: «– Altså, jeg forholder meg til den politiske beslutningen fra forrige korsvei, hvor Evenes ble valgt som base for både jagerfly og maritime patruljefly.»

Når det gjelder Martin Kolbergs påstander om at nedleggelsen av Andøya var ønsket av forsvaret, så viser jeg også til nåværende sjef Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig, sine uttalelser i møte med Norsk tjenestemannslag/Forsvaret (NTL) i 2018. Hun sa følgende vedrørende omkampen for Andøya flystasjon: «– I stedet brukte dere ressurser på omkamper, sa Natvig, som la til at også mange uniformerte høyt oppe i systemet kjempet mot nedleggingen.»

Bevar Andøya flystasjon har forstått at det verken er operative eller militærfaglige grunner for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Nå har Martin Kolberg og AP tydeligvis stor tillit til forsvarsminister Bakke-Jensen og regjeringen i denne saken, selv om partiet har mottatt nok av motforestillinger mot dette fra mange andre hold. At han har et behov for å skylde på forsvaret setter vi på kontoen for å rettferdiggjøre et fullstendig feil politisk vedtak, og kanskje for å prøve å berge Arbeiderpartiet fra ytterligere fall på meningsmålingene.