Kan noen forklare meg følgende, fordi for meg er det totalt ulogisk:

Noe av gassen som hentes opp ved Melkøya blir nå brent der, og de produser per i dag nok strøm så de til en stor del kan være selvforskynte. Det blir noe Co2 utslipp når de brenner gassen, men turbinene på melkøya er ny teknologi og har lavt utslipp i forhold til eldre gassturbiner med gammel teknologi.

Nå vil de altså elektrifisere Melkøya for å få mindre Co2 utslipp, og gassen derfra skal fraktes med båt til Tyskland og heller brennes der.

Hvor er logikken?

Gassen blir jo brent og lager Co2 utslipp uansett. Om det er her eller i Tyskland, så blir det jo ikke mindre Co2 utslipp når samme gass og samme mengde gass brennes?!

Det er helt hull i hodet, og fullstendig dobbeltmoral å frakte den til Europa for at den skal brennes av der i stedet for her. Gasskraftverket på Melkøya er topp moderne og har effektive turbiner. Gamle gasskraftverk andre steder i verden, for eksempel nede i Europa, kan ha gassturbiner av mye eldre dato som forurenser mye mer og er mindre effektive enn de i Hammerfest.

I så fall sitter man igjen med mindre energi og høyere utslipp av samme mengde gass. Det kreves visstnok mye strøm for å kjøle ned gassen til LNG. Strømmen de nå lager på Melkøya med noe av gassen, brukes blant annet til å drive kompressorer som kjøler gass til LNG. Det er dessuten lagt et rør fra Melkøya, for tilbakeføring av Co2 til feltet. På Melkøya blir da Co2 skilt ut fra LNG gassen i prosessen. På den måten blir Co2-en tatt vekk og aldri solgt eller brent opp. Co2 gassen skilles ut for så å sendes direkte ut til et eget, tomt reservoar på havbunnen ute i Barentshavet via dette røret. Kan ikke samme prinsipp, brukes til å føre Co2 fra Melkøyas gasskraftverket også, om man hadde klart å samle den opp?

Er det ikke mulig med dagens teknologi å løse dette? Kanskje vil det til og med være mye billigere, samfunnsøkonomisk og mer økologisk enn å rasere naturen med dyre 420 kV linjer?

Bør vi ikke se litt på helheten i dette her, istedenfor å bare se oss selv og våre utslipp her til lands? Det blir jo ikke mindre belastning på kloden om vi bare flytter Co2 utslippet til et anna land. Det er jo det stikk motsatte!

Det blir jo bare større utslipp av den gassen, for det første må den fraktes til Tyskland med båt. En båt som krever drivstoff og olje, som dermed har utslipp. Så må masse natur, fugle- og dyreliv lide og raseres, fordi 420 kV linjer skal bygges for å få strøm til Melkøya. Å bygge, og ikke minst produsere råstoff til de linjene og mastene, det krever utslipp og energi. Da er ikke engang maskinene som blir brukt for å sette opp master og kabler tatt med i regnestykket.

I tillegg sier noen ukloke hoder, som virkelig ikke har skjønt dette med vindkraft, at vindkraft må til for å få nok strøm her nord, siden Melkøya da tar all strøm vi har hvis den elektrifiseres. Det blir i alle fall utslipp av! For ikke å glemme forurensning og naturødeleggelser.

For å kunne bruke vindkraft i et område der den produseres, så må vi ha masse balansekraft, noe vi definitivt ikke har hvis Melkøya elektrifiseres. Det igjen betyr vi må bygge ut vannkraft, atomkraft eller få annen kraft via 420 kV linjer (som også må bygges) for å få balansekraft her oppe. Saken er at med vindkraft, vil det i perioder produsere mye og ellers lite eller ingenting. Det kreves monsterlinjer for å ta unna toppene når det er god vind, men ellers vil linjene gå på “tomgang” og vi må ha balansekraft for å balansere dette.

Det er det vi, strømkundene som betaler dyrt for i form av økt nettleie for bygging av disse strømlinjene vi egentlig ikke trenger, ikke de som tjener på strømmen. For ikke å glemme at strømprisene våre her nord står i fare for å fly i været og mangedobbles, lik sørpå når vi får reine motorveier for strømmen ut av fylket.

Så summa summarum: Ved å elektrifisere Melkøya ender vi jo bare opp med å flytte Co2-problemet, lage høyere utslipp totalt i verden, pluss at vi ødelegger de siste uberørte naturområdene, der rødlistede arktiske dyrearter kan overleve. Reindrifta er en allerede eksisterende næring som bruker områdene der 420 kV linjer og vindkraft er planlagt bygd. De står i fare for å miste levebrødet sitt og måtte legge ned. Da igjen forsvinner viktige deler i vår samiske kultur. Reindrifta sysselsetter mange mennesker i allerede eksisterende bærekraftige arbeidsplasser med lavt karbonavtrykk, hva skal de da gjøre når livsgrunnlaget forsvinner grunnet arealmangel?

Så, når summen samlet sett blir en større mengde utslipp, økte kostnader på oss vanlige mennesker og kun forflytting av Co2 utslippsproblemet til et annet land - kan noen forklare meg logikken i å elektrifisere Melkøya?!