Skatteetaten har varslet Stortinget at de mener SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skulle ha innberettet 1.049.152 for pendlerboligen han har hatt som stortingsrepresentant, opplyser TV2.

Også Aps tidligere nestleder Trond Giske får et millionkrav fra skatteetaten av samme grunn. Han skulle ha innberettet en fordel av pendlerboligen på 1.019.694 NOK, mener Skatteetaten.

Fylkesnes og Giske er de eneste politikerne med millionavvik i innberetningen. Torgeir Knag Fylkesnes hadde som kjent oppgitt å ha fast bopel i Tromsø, som det viste seg at han leide delvis ut.

Skatteetaten mener en slik utleie, hvor arealet som leies ut ikke er en adskilt del av leiligheten, ikke gir rett på skattefri pendlerbolig, skrev de i sitt brev til Stortinget.

Millionbetløpene gjelder kun hva Skatteetaten mener skulle ha vært innberettet, og ikke hvor mye ekstra i skatt de to potensielt må betale. Skatteetaten kan frafalle kravene, og de involverte kan også klage eventuelle vedtak inn for Skatteklagenemnden, skriver TV2.

Til iTromsø sier Fylkesnes at han har fulgt alle reglene som han har blitt bedt om å følge: – I denne saken er et åpenbart at det ikke bare er Stortinget som har gjort feil. Veldig mye tyder på at også Skatteetaten har gjort feil. –

Pendlerboligskandalen har ridd Storitinget som en mare, og har ført til større mistillit til politikere. Flere politikere har mistet viktige verv, statrådsplasser og ikke minst sitt gode navn og rykte. Dette er en komplisert sak der Stortingets administrasjon og Skateetaten står i konflikt.

38 rikspolitikere ligger an å få et skattesmell. Elleve har fått et vedtak om tilleggsskatt - en slags straff for forsøk på å omgå regelverket. Fylkesnes er etter det han melder til iTromsø ikke en av dem som har et vedtak om tilleggsskatt i mot seg.

Skatteetaten mener at politikerne skulle ha skattet av 8,7 millioner mer i årene mellom 2017-2020 kroner enn det som har blitt innberettet.

En god del av dette beløpet står altså Fylkesnes og Giske for.

Fylkesnes kan gå på et smell hos Skateetaten, men han kan også gå på et smell hos velgerne i Troms. Det er uheldig at informasjonen om dette kommer dem for øre via avsløringer hos TV2. Der han også ikke ønsket å kommentere forholdet.

Dette er en veldig alvorlig sak som krever mye større åpenhet fra politikerne enn det offentligheten har fått så langt.