Sentralbanksjefen i Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, kom med to berømte setninger i 2012: «Innenfor vårt mandat skal vi gjøre det som kreves for å opprettholde Euroen.» Pause. » Og tro meg, det vil være nok»

Og poff så var Eurokrisa over.

I 2012 trykket Den europeiske sentralbanken opp en uhorvelig haug med penger for å redde den felleseuropeiske valutaen. Eurokrisa hadde potensial til å knekke ryggen på hele EU. Men med et tastetrykk, så å si, og uten nevneverdige politiske prosesser, handlet sentralbanken.

Så mye makt kan en sentralbank ha. Det gjelder Norges Bank også. Om det bør være slikt er gjenstand for store diskusjoner både i bøker og tenketanker. Men stoda er nå slik at sentralbanksjefen i Norge har mye makt, noe som forankres i hans faglige kompetanse.

Da vet vi det.

Så til sakens kjerne: Jens Stoltenberg kan ikke akkurat gresse når han returnerer til Norge i 2022. Regnskapsfører blir han ikke. Retur til politikken er uaktuell. Bok har han allerede skrevet, som avgått statsminister.

Kanskje er det det er noen taushetsklausuler i NATO som vil forhindre en videre selvbiografikarriere. Så nå løftes han plutselig som en kandidat til den fersk utlyste jobben som en av Norges mektigste personer: Sentralbanksjefen.

Selv er Jens Stoltenberg tilnærmet kokett når folk spør om hva han tenker om egen kandidatur som landets neste sentralbanksjef. Men nærmest over natta har enkelte kjente personer blant Norges økonomielite, alle menn, fremhevet ham som et naturlig valg til jobben.

Dagsavisen har på lederplass eskalert ham som uovertruffent egnet til stillinga – nærmest som en profet. Og hjulene kverner. Politisk redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt skrev at hele greia virket som en koordinert kampanje.

Det er ikke usannsynlig. Det lukter i alle fall av god partikameraderi, der Arbeiderpartiet har vært godt kjent for å plassere egne veteraner i fremskutte posisjoner i årrekker.

Det lukter også gammelmann. For om det er en gjeng som driver kampanje på vegne av Stoltenberg, med eller uten hans offentlige amen, så kan det ikke være mange kvinner på jobb der.

I august var nemlig Ida Wolden Bache, visesentralbanksjefen, utropt til den mest sannsynlige kandidaten til jobben.

Jens er kompetent. Han har vitnemål og erfaring, en hovedfag i sosialøkonomi og har styrt et land og en allianse.

Ida er dobbeltkompetent – hun har både mastergrad og en doktorgrad i samfunnsøkonomi. Eller trippelkompetent – hun er tross alt én av tre i toppledelsen av Norges Bank og har arbeidet med å stabilisere verdien av vår valuta i en årrekke.

Dere skjønner vel hvor jeg vil med dette?

Det å være tre ganger så kompetent som en mann er ikke godt nok, ifølge pjokkene med pondus.

For jeg kan ikke forestille meg at en kvinne skrev dette på lederplass i Dagsavisen: «At en kompetent og erfaren kvinne settes til side av en formelt sett dårligere kvalifisert mann på den måten, er opplagt uheldig. Men det kan ikke stå i veien for det åpenbare faktum: Norge kan ikke få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg.»

Og nei det var ikke skrevet 09.11.1971.

Neidadu – hun er da flink men hun kan jo vente litt? Sånn at Jens får prøve seg i jobben?

I en åpen konkurranse om jobben kan det hende at det dukker opp mer kompetente kandidater enn Ida Wolden Bache. Stoltenberg bør i så fall stille i en åpen konkurranse og ikke lanseres som kandidat via avisledere.

Vi har nå fått en fiskeridirektør som ble innplassert til jobben utenfor offentlighetens lys. Og en sjef i Pensjonsfondet som også kom sideveien inn. Det er ikke akkurat uten presedens at åpne prosesser skrotes og gode nettverk trumfer den gjennomsiktigheten som er av vesentlig offentlig interesse.

Det er for øvrig mangelen på gjennomsiktighet, og skjulte nettverk, som har kvotert menn inn i toppstillinger i dette landet siden, alltid.

Det kan hende den neste sentralbanksjefen blir kvinne, mann eller ikke-binær krokodille med kalkulator, for alt jeg vet. Jeg er heldigvis ikke den som skal sitte i noe komité og beslutte.

Men de der argumentene om kompetente kvinner som skal pent stille seg bak i køen fordi en av gutta har fortjent å strene forbi dem i køen? Det er tynne, men velkjente greier.

Hvis det er en kampanje for Stoltenberg og mot Wolden Bache i emning, så bør kvinner med ambisjoner og kompetanse ta frem notatblokka. Og kvesse egne nettverk.

For dette kan bli stygt.