Til helgen er det ett år igjen til kommunestyre- og fylkestingsvalg. Lokaldemokratiet er viktig i kampen mot Forskjells-Norge. Kommunene er hjertet i vår felles velferd. Derfor er det viktig at lokaldemokratiet tar sitt ansvar og gir innbyggerne de tjenestene som bidrar til fellesskapet. Vi som innbyggere vet at det ikke alltid er slik at de som er valgt inn som kommunestyrerepresentanter har som mål om å styrke felles velferd.

I en tid der prisene øker og mange får det vanskeligere, er høyrepolitikk og privatisering det siste vi trenger. Men mange målinger viser at vi nettopp kan stå ovenfor en ny høyrebølge. Veldig trist å tenke på når vi har friskt i minnet den skjeve fordelingen av offentlig støtte det var under pandemien. De fleste jobbet dugnad, mens andre utløste enorme summer i støtte.

Rødt vil jobbe for at kommunene oppfyller sine primære oppgaver - at sikkerhetsnettet er for hele befolkningen, at sykehjemsplasser er tilgjengelig i lokalmiljøet når noen trenger en plass. Skoler og barnehager skal sikres de ressursene som trengs for å danne et viktig og sikkert grunnlag for de unge, og at gatene og veiene i lokalmiljøet skal være en trygg ferdsesåre for store og små.

Rødt vil jobbe for at kommunene må sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte, og for at små brøkstillinger innen helse og omsorg reduseres. Rødt vil sikre at de ansatte har trygge stillinger og forutsigbare stillingsprosenter. Rødt vil jobbe for at lærerne har den lønnen som gir god rekruttering og motivasjon for å gi et godt grunnlag for de yngre.

Rødt vil jobbe for at kommunene kan gi gode velferdstilbud til fellesskapet, uansett hvor du bor. Vi vi skape engasjement og trivsel for familiene i sin bygd eller tettsted, og at kommunene kan skape grobunn for engasjement hos folket gjennom positivitet. Sammen kan vi utvikle noe vi i fellesskap er stolte over. Fordi fellesskap fungerer.