Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot barnefattigdom

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg regner med at mange fikk med seg nyhetsbildet i påska, hvor vi fikk se matkøen til fattighuset i Oslo. I et av verdens rikeste land så er det ikke alltid så lett å se fattigdommen, men den her gangen fikk vi alle sett et glimt av det. Og være fattig blant så mye rikdom som vi har i Norge er en ekstra belastning og veldig stigmatiserende for barn og ungdom.

115.000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt og det var over 65.000 barn i familier som mottok sosialhjelp i 2020, ifølge ssb.

Bare i Målselv kommune var det 26 søkere med barn som søkte om sosialhjelp i 2020, inkludert barn som bor med søker, barn som har delt bosted og barn som har samvær med søker. Antall barn er ikke nevnt.

Og man skulle tro at i rike Norge, så hadde vi råd til å ivareta de aller svakeste av oss ,og du blir ikke svakere økonomisk enn når du må ha sosialstønad fra nav. Har du ikke vært i den situasjon selv, så er det vanskelig å fatte hvor lite penger det faktisk handler om. Livsoppholdsatsene når du mottar sosialstønad er som følger ;

Som voksen og enslig kan du få 6450kr og som voksen ektefeller/samboere 10800kr

Har du barn så vil det alder på barnet avgjøre hva barnetillegget er.

  • Barn 0-5 år 2850kr (2877,- nav innkrevning og sismo)
  • Barn 6-10år 3250kr (3816,- nav innkrevning og simso)
  • Barn 11-17år 4250,- (4818,- nav innkrevning og sismo)

De helt grunnleggende behovene som mat, klær, bolig og oppvarming omtalers ofte som livsopphold når nav behandler en søknad om sosialhjelp.

Også utgifter til fritidsaktiviteter, telefoni, tv, internett, transport og helse- og tannbehandling regner de som en del av livsoppholdet

Det er også verdt å nevne at Nav sosial og Nav innkreving har store forskjeller på livsoppholdssatsene, hvor Nav innkreving og statensinnkrevningssentral legger seg på samme nivå. (Nav innkrevning og statensinnkrevningssentral 8989 for voksen enslig)

Husk, at sitter du som mor og har et barn mellom 0-5 år så skal disse pengene også dekke bleier, barnemat,våtservitter o.l, og større barn krever enda mer- hva hvis poden må ha nye ski eller fotballsko og samme måned må du til legen?

Det gjør noe med et barn, når de vokser opp og må bære mamma og pappa sin skam, skammen over å måtte bruke arveklær, skammen over å ikke kunne delta i bursdager eller i det hele tatt kunne feire egen bursdag. Må mamma eller pappa velge om det blir middag eller en bursdagsgave når du fyller år? Føle på uteforskap på grunn av mangelen på tlf, iPad/pc både til skolearbeid og fritid. Det vi ser er at mange ikke kan være med på aktiviteter fordi det koster for mye. Dette fører igjen til at mange barn som ikke får vært med, kjenner dermed mer på forskjellene tidlig i livet.

Da er det ganske skammelig at kommuner i Norge velger å avkorte sosialstønaden når de mottar barnetrygd, blant andre Målselv kommune. 6 kommuner i Troms velger å IKKE avkorte sosialstønaden. Det viser viktigheta av å avvikle den her praksisen i alle kommuner i hele landet, saken blir derfor også løftet opp på fylkesnivå og nasjonalt.

  • Ordinær barnetrygd til barn under 6 år: 1 354 kr.
  • Ordinær barnetrygd til barn fra 6 år : 1054 kr.
  • Tillegg for enslig forsørger 1054 kr
  • Utvidet barnetrygd 660 kr

Akkurat som om den lille barnetrygda utgjør så mye for felleskapet. Den utgjør og betyr nok mye mer for de familiene som mottar sosialstønad.

Er det sånn vi vil ha det her i kommunen, ramme de som allerede har minst? I formannskapet sitt første budsjettmøte 07.04.21 så kunne økonomisjefen informere om at Nav sosialt lå godt innafor rammene, og hadde relativt stort spillerom. Målselv kommune tar ikke kampen mot barnefattigdommen på alvor ved å avkorte sosialstønaden mot barnetrygden. Vi beklager dette sterkt. All forsking viser at barn som vokser opp i fattigdom har oddsen mot seg og har større sjans for å selv i voksen alder ha økonomiske utfordringer.

115 kommuner i Norge har gjort vedtak om å IKKE avkorte sosialstønaden om man har barnetrygd. 18 av disse kommunene er i Troms og Finnmark fylke. 6 av 18 befinner seg i Troms. Målselv kommune bør etter et enstemmig flertall i kommunestyret bli med i det gode selskap.

Rødt Målselv vil foreslå at Målselv kommune avvikler praksisen med å avkorte sosialstønaden når en mottar barnetrygd.

Kommentarer til denne saken