Da var katta ute av sekken. Det som skulle bli et vendepunkt i snøskuterpolitikken gjennom oppmykning av motorferdselloven er avlyst. Det kom i og for seg ikke som en bombe. Hvem trodde at det faktisk kunne komme noe som helst ut av stortingsvedtaket i mai? Høyreregjeringa ga oppdraget til en av Norges aller største snøskutermotstandere, Sveinung Rotevatn. Utfallet var jo gitt på forhånd og det vi kan vente oss nå er ikke oppmyking av motorferdselloven, men snarere en strengere lov, noe som jo har vært Rotevatns målsetting hele tiden.

Sammensettingen av utvalget bærer jo også preg av den samme målsettingen, nemlig å begrense kjøring med snøskuter og ATV enda mer en hva dagens rigide motorferdsellov gir åpning for. Sammensettingen bærer preg av et bestillingsverk, uten representasjon fra hverken Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) eller brukerorganisasjoner for snøskuter. De som loven i hovedsak skal gjelde for er rett og slett ikke representert. Den norske turistforening derimot har de funnet plass til, sammen med juridisk kompetanse fra Drammen, Arendal og Oslo! Rotevatn har riktignok tatt med ordføreren i Nordreisa i utvalget, men Nordreisa har som kjent aldri hatt nevneverdige problemer med opprettelse av snøskuterløyper, da særordninger for kommunene i Nord-Troms og Finnmark gir muligheter for både skuter og ATV som vi andre bare kan drømme om.

Oppgaven var enkel: Stortinget ba regjeringen om en revidering av motorferdselloven med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati. Hva har da Rotevatn kokt i hop som oppgaver til utvalget? Joda, i mandatet til utvalget kan vi lese: «Regjeringen ønsker å heve strafferammen for overtredelse av motorferdselloven. I en slik vurdering er det naturlig å se på hvordan regelverket som helhet kan støtte opp under formålet om å redusere ulovlig kjøring til skade for natur og friluftsliv.»!

Dere ser hvor det bærer hen? Rett åt skogen for de som ønsker bolyst og trivsel i distrikts-Norge! Kanskje er den en trøst at det ikke blir verre enn i dag, da utvalget ikke skal levere sin innstilling før i desember 2023, med lovbehandling i Stortinget etter valget i 2025?

Hva blir så veien ut av dette uføret? Det er kun en ny regjering som kan gjøre om på mandatet, endre fristen og utvide utvalget. Dagens regjering med Høyre og Venstre i spissen har laget en udemokratisk skuterfelle og fortjener å bli byttet ut.

Stem på det partiet med den største viljen til å liberalisere motorferdselloven og legge til rette for bolyst og næringsutvikling i distriktene. Et sterkt Senterparti er det eneste som kan få dette på skinner igjen. Senterpartiet går for en rask realisering, som innebærer en reell forenkling av motorferdselloven med tilhørende forskrift, med mål om mer motorisert ferdsel og lokalt selvstyre. Dette vil vi kreve som en del av kommende regjeringserklæring. Om du noensinne har vært i tvil? Nå er i alle fall konklusjonen er klar: Stem Senterpartiet!