Gå til sidens hovedinnhold

Jubel på Nesna

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Høgskolen på Nesna blir gjenopprettet som selvstendig utdanningsinstitusjon. Strengt tatt hadde ikke Senterpartiet eller Arbeiderpartiet noe valg etter å ha gitt klare løfter før stortingsvalget.

Utlysning av konkrete studier vil trolig komme på plass neste høst gjennom samordnet opptak. Sannsynligvis trenger Nesna også en «fadder» – samarbeid med et universitet som er genuint interessert i at Nesna lykkes også på lang sikt. Om og hvor et slikt universitet finnes, gjenstår å se.

Selv om jubelen er stor på Nesna inneholder saken flere paradokser. Det kan leses som en dom over strukturreformen for høyere utdanning, som Arbeiderpartiet stilte seg bak i 2014. Det medførte en ytterligere spredning av det som har artet seg som en norsk universitetsepidemi de siste 15 årene.

Det vil si at lokalpolitiske ambisjoner og jakten på universitetsstatus langt på vei har overskygget samfunnet reelle utdanningsbehov. Høgskolenes jordnære og regionale funksjoner ble fortrengt. Nesna gikk med i malstrømmen og ble sluset inn i det nye Nord Universitet, en halvt trøndersk og halvt nordnorsk konstruksjon som strever med kvalitetskrav.

Etter at en velfungerende norsk høgskolestruktur ble revet opp med roten, har konsekvensene for Nord-Norge blitt en svekkelse av høgere utdanning i landsdelens mest befolkningstunge fylke, Nordland. Ordlyden fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bygger på samme erkjennelse når han legger vekt på at Nord Universitet ikke får ansvaret for å gjenopprette høgskolen på Nesna.

Uansett hvordan dette organiseres videre, vil det koste mye penger innenfor trange økonomiske rammer, slik vi fikk demonstrert da Solberg-regjeringens siste statsbudsjett ble lagt frem denne uka.

Der er det varslet kutt på 60 millioner til blant andre Universitetet i Tromsø, som mister studieplasser. UiT-rektor Dag Rune Olsen kaller det en kritisk nedbygging. Samtidig vil en operasjon som skal gjenopprette en høgskole på Nesna bli kostbar. Ingen bør bli overrasket om prisen overstiger 100 millioner. Derfor må Støre-regjeringen snarest komme med garantier for at grepet på Nesna skal finansieres uten at det går på bekostning av aktiviteten ved de to universitetene i nord.

Det er all grunn til å gratulere Nesna, men Ap og Sp må ikke gjøre opp regning uten vert. Det vil være uansvarlig.

Kommentarer til denne saken