Min drømmekarriere er å bli journalist. Når jeg forteller om dette, får jeg nesten alltid til svar; «det er et døende yrke».

Dette er jeg totalt uenig i. Vi har i nyere tid aldri hatt større behov for god og sannferdig journalistikk. En journalistikk som jakter etter sannheten - og ikke den historien eller informasjonen som skaper mest «klikk» eller passer best til ens eget verdensbilde.

Nobels fredspris gikk til Maria Ressa og Dmitrij Muratov «for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred» i 2021. Dette er ikke mindre viktig i 2022.

Med koronapandemien som har herjet de siste to årene, Trump-tilhengernes storming av Kongressen og nå krisen i Ukraina, er riktig informasjon og journalister som graver etter sannheten enda viktigere.

Vesten med USA i spissen ser på seg selv som demokratiets forkjempere mot autoritære stater, men med dette er også riktig informasjon et nøkkelbegrep. For å danne seg en mening og delta i demokratiet trenger vi også riktig og nyansert informasjon. Demokratiet trenger sannheten, og sannheten får vi gjennom gravende journalistikk og nyansert mediedekning, ikke gjennom algoritmer på sosiale medier som bare passer din egen virkelighetsoppfatning.