Nylig sprakk den smått utrolige historien om at Jonas Gahr Støre har ansatt en statssekretær som kommer fra McKinsey med hemmelige kundelister, og at dette kommer etter at AP og SP selv ønsket å forby nettopp folk som kommer fra PR- og konsulentbransjen, og har hemmelige kundelister - å gå rett til den typen stillinger eller verv.

Det er selvfølgelig lavt hengende frukt å peke på dobbeltmoralen, men jeg tror fortsatt også det ikke utgjør noen spesielt stor skandale.

McKinsey er et globalt konsulentselskap som er kjent for å tiltrekke seg de aller skarpeste hodene, og ansette kandidatene med de aller beste karakterene. Vi snakker altså om den absolutte eliten i næringslivet og management consulting.

Så kommer mitt problem med dette, og som jeg mener er blitt for lite problematisert:

Jeg er engasjert i ruspolitikk, og er for tiden leder for Foreningen Tryggere Ruspolitikk - Oslo. Vi jobber for en kunnskapsbasert ruspolitikk som begrenser skadene av problematisk rusbruk, og vi engasjerer oss i å spre kunnskap, i tillegg til at Foreningen Tryggere Ruspolitikk også blant annet står bak rusmiddelanalysetilbudet vi har i Oslo.

Engasjerer man seg i ruspolitikk har man også fått med seg den brutale og forferdelige opioid-epidemien de har hatt i USA. Den helt komplette og fullstendige mangelen på etikk man fant i McKinsey i den forbindelse mangler nesten sidestykke.

De skarpskodde konsulentene i McKinsey bistod med å lage en markedsstrategi for hvordan man skulle få flest mulig i den fattige delen av befolkningen opiat-avhengige, og deretter ga de i 2018 råd for å «motvirke det emosjonelle budskapet fra mødre som har mistet tenåringer til overdose».

Allerede i 2013 jobbet McKinsey med å påvirke apoteket Walgreens til å selge flere opioider, etter at apoteket i samme år hadde nådd et oppgjør med staten for å få ned antallet ulovlige resepter.

I 2017 foreslo McKinsey å gi distributører tilbakebetalinger for hver overdose salget deres resulterte i. Selskapets egen presentasjon antok at rundt 2.500 kunder hos apoteket CVS ville dø av overdose eller bli avhengig av Oxycontin i 2019.

Delstatene i USA endte med å saksøke McKinsey på grunn av selskapets rolle i opioid-epidemien, og McKinsey driver nå og betaler avbetaling på de ca. NOK 6 milliardene (USD 574 mill.) de måtte ut med i forliket som fulgte.

Opiater er ekstremt avhengighetsskapende, og det rusmiddelet som sammen med alkohol utgjør høyest skaderisiko for brukerne og deres pårørende.

McKinsey er i tillegg til sin rolle i å rulle ut opioid-avhengighet viden kjent for sine dobbeltroller – de solgte eksempelvis konsulentoppdrag til e-sigarettselskapet Juul, parallelt med at de også solgte sine tjenester til FDA (Food and Drug administration) som kontrollerer nettopp vaping og nikotin.

Gravejournalistene i ProPublica avslørte at et av rådene McKinsey ga til immigrasjonsmyndighetene i USA da de var rådgiver for dem, var at de skulle redusere mat og medisiner til de som bodde i interneringsleirene, som virkemiddel for å få dem til å returnere.

Man kan sikkert diskutere i hvilken grad den norske avdelingen av McKinsey skal holdes ansvarlig for den grufulle forretningsmoralen moderskipet står bak, og man kan sikkert også diskutere i hvilken grad Kristoffer Thoner skal hefte for hva som foregikk i McKinsey før hans ansettelsesforhold, og i et annet land.

Men fra mitt ståsted er det rart at dette ikke problematiseres i forbindelse med at en juniorpartner i McKinsey altså nå er ansatt som statsministerens spinndoktor og statssekretær.

Og det blir ikke bedre av at Jonas selv må bære store deler av ansvaret for at AP sitt landsmøte satte til side all kunnskap og forskning på rusfeltet, for å opprettholde en moralismebasert ruspolitikk som fører til helt unødvendig stigmatisering og menneskelig lidelse - da de forkastet den forrige regjeringens rusreform.

Det er fristende å spørre Jonas om hva han og sin nye McKinsey-kollega kommer til å gjøre på rusfeltet de kommende årene, og hva de synes om sin egen historikk til nå?

Kilder: ND og E24