Dette kan bli navnet på det vi kaller torget i dag, i Kirkenes sentrum. Denne uken vedtok kommunestyret i Sør-Varanger å sende forslaget ut på alminnelig høring.

Saken kom opp i Samisk Råd i 2020, etter at avisa Ságat tok opp saken. Planutvalget anså at dette burde henge sammen med en plassering av nytt Saviomuseum, og valgte derfor å avvente navnegivningen.

Nå er saken på ny løftet frem, etter at Samisk Råd fremmet saken til kommunestyrebehandling.

Hvorfor er dette viktig da, å gi torget et navn? Og hvorfor nå? Og hvorfor John Savios plass?

Mange tenker nok at Savio var en kjent same og det er viktig å hedre ham. Og det er delvis riktig – han er kjent fordi han var en dyktig kunstner, som formidlet den samiske kulturen på en helt særegen måte.

John Andreas Savio, kunstneren fra Bugøyfjord, som var den første samiske kunstneren som hadde separatutstilling på Nasjonalmuseet og stilte ut i Paris. Han som skildret reinen, samiske bygder, følelser, natur og mennesker med en dynamikk som få har gjort siden. Savio; grafikeren, maleren, dikteren.

Vi har mange «plasser» i Kirkenes, som kan sies å være oppkalt etter mer eller mindre kjente personer. Et torg kan også benyttes til å løfte frem kommunens stolthet, og det synes jeg er på sin plass nå. Det er 120 år siden John Andreas Savio ble født, og i løpet av årene etter hans død i 1938, har han fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Og sist men ikke minst:

Han er ikke bare vår Savio. Han er Sápmis kunstner, en samisk kunstner fra Norge som er kjent langt utenfor våre grenser. Men han er først og fremst Sør-Varangers mest kjente kunstner. Jeg håper mange vil gi sin støtte til å navngi torget i Kirkenes etter John Savio.